Anayasadan öte bir kardeşlik sözleşmesi!

FETA Girişimi, yeni anayasa tartışmalarının sürdüğü bir dönemde hazırladığı çalışmayı hem halka hem de TBMM’ye sundu.

Anayasadan öte bir kardeşlik sözleşmesi!

 

2005 yılında Menderes Daşkıran Hocamızın daveti üzerine Sakarya-Taraklı’ya gitmiştik. Tabi Taraklı o zaman “Mümkünlü” diye reklam yıldızı olmamış, “sakin şehir” diye ilan edilmemişti. Menderes hoca, hâlâ zorunlu hizmet bölgesi sayılan bu küçük ilçeye gönüllü olarak tayin istemişti. “Medeniyetimizin köklerini bulup yeniden ortaya çıkarmalıyız” iddiası için bu tarihî dokusunu ve kültürel yapısını hâlâ korumaya çalışan ilçenin çorak sayılacak topraklarında bir bereketin peşine düşmüştü. Ve ilk yılın sonunda Taraklı Lisesi öğrencileriyle birlikte yaptıkları çalışmaların sunularını izlerken, emeklerinin boşa gitmediğini görmüştük.FETA Girişimi'

Feta Girişimi bu sene faaliyetlerinde “adalet”i merkeze aldı

O günden bugüne Menderes Daşkıran, sözlükte “mertlik, gençlik, yiğitlik” gibi anlamlara gelen, Ahilik kültüründe önemli bir yer tutan “feta” kavramını merkeze alarak başlattığı faaliyetlere gönüllülük esasında buluştuğu arkadaşlarıyla devam ediyor. Genelde Haziran ayındaki Feta Ödülleri ile gündeme gelse de, Feta Girişimi aslında yıl boyunca çalışıyor. Örneğin bu yıl merkeze alınan kavram adalet ve adalet kavramı etrafında küçük etkinlikler yapılıyor.

TBMM’ye de resmen iletildi hazırlanan Kardeşlik Sözleşmesi

Feta Girişimi’nin son yaptığı çalışma ise Kardeşlik Sözleşmesi. Feta Girişimi’nin savunduğu 41 ilkenin bir nevi anayasa teklifi gibi sunulduğu bu metin, TBMM Yeni Anayasa Komisyonu’na da resmi olarak iletildi. Geçtiğimiz haftalarda ise Feta Girişimi gönüllüleri birlikte kahvaltı ettikten sonra yaptıkları çalışmanın son halini kamuoyuyla paylaştılar.

FETA Girişimi'Toplumsal mühendislik çalışması yerine toplumda var olanı bir bütünlük ve tarihî perspektif dâhilinde okuma iradesinin bir neticesi olarak takdim edilen ve Kardeşlik Sözleşmesi adı verilen çalışmada dikkat çeken bazı maddeler şöyle:

MENSUBİYET İLKESİ: Devletin adı “Kardeşlik Devleti”dir. ‘Kardeşlik’ kavramı etrafında oluşan bağ insanların birlik ve beraberliğini temsil eder.

ADALET İLKESİ: Adalet, kardeşliğin gerçekleşmesi için esastır ve hiç kimse ya da grup lehine ya da aleyhine olmak üzere adaletten vazgeçilemez.

EDEB İLKESİ: Devlet, toplumun tüm hak, talep ve değerlerini saygıyla karşılar ve gereğini yerine getirir. Ferdin fertle, ferdin kamuyla ilişkilerinde; kamusal hak ve sorumluluklarının icrasında hakem fonksiyonuna sahiptir. Hakemlik fonksiyonu; değişebilen, verimli, esnek, birbirini tamamlayıcı kurumlar aracılığı ile yerine getirilir. Yönetim erkinin paylaşımında diğer alt unsurlar seçimle teşekkül eden ilgili yapıya tâbidir.

GÜVEN İLKESİ: Yönetimde belirleyicilik devlette değil toplumdadır. Toplumun genel kanaatlerinin dışında başka bir otorite aranamaz. Devlet kurumları; insanların mal, can, akıl, nesil, inanç ve düşünce emniyetini sağlayacak icraatlarda bulunmakla mükelleftir.

DOSTLUK İLKESİ: İç işlerde düşman tanımı yapılamayacağı gibi uluslar arası ilişkiler de düşmanlık değil dostluk ekseninde yürütülür.

İRFAN İLKESİ: Devlet, demografinin gücü oranında tüm din ve inanç gruplarına taraftır. Dinlere taraflığı hiçbir surette bir başka din ve inanç aleyhtarlığına dönüşemez.

CÖMERTLİK İLKESİ: Kamu bütçesinin teşekkülü ve yönetimi büyüme amaçlı değil paylaşma amaçlı gerçekleştirilir. Paylaşıma dayalı genel bir büyüme esastır.

DİĞERGAMLIK İLKESİ: İktisadî büyüme ve üretimde öncelik, temel ihtiyaçların karşılanması ve bunun toplumsal tabana yayılmasını sağlamaktır.

BARIŞ İLKESİ: Toplumsal sorunların çözümünde şiddet değil barışçıl yollar tercih edilir. Toplumların kardeşliği, kaynaşması, ülkeler arası diyalog ve dostluk esastır. Toplumlar arası bağlantılar, verilen ve alınan ayrıcalıkların paralelliği üzerinde şekillenir.

MERHAMET İLKESİ: Devlet, öncelikli olarak suçluya değil, suça yönelerek yapacağı düzenlemelerle huzur ve asayiş sağlar.

DİNLEME İLKESİ: Devlet, her türlü toplumsal taleple ilgilenmek zorundadır. Bunu sağlamak için devlete karşı suç tanımı yapılmayacaktır. Sesli, görüntülü ve yazılı hiç bir ifade bu alanda hukukî bir kovuşturmanın konusu olamaz.

SANAT İLKESİ: Devlet, sanatın gelişimi için herkese istediği imkânı sağlamakla mükelleftir. Sanatın desteklenmesi devlete sanat alanını şekillendirme keyfiyeti vermez. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin; kişisel gelişim, sağlık ya da eğlence bağlamında topluma yayılması hedeflenir. Spor faaliyetleri üzerinden tüketim geliştirilemez. Bahis, şans oyunları, piyango v.b. çekilişler yapılamaz.

ŞEFKAT İLKESİ: Tüm canlılar için yaşam coşkusunu sürdürebilecekleri doğal bir ortamın sağlanması ve korunması esastır.

FETA Girişimi tarafından kamuoyuyla paylaşılan bu tekliflerin gerçekleştirilmesiyle aslında herkes için yaşanabilir bir düzeni sağlayacağı düşünülürse, yapılan çalışmanın gerçekten ne kadar anlamlı ve değerli olduğu da anlaşılacaktır.

 

Beytullah Emrah Önce haber verdi

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2012, 02:16
banner12
YORUM EKLE

banner19

banner13