Alman okul kitapları İslam'ı nasıl anlatır?

Avrupa’da ve özellikle Almanya’da yükselen anti-İslamizmin temel bir sebebi var!

Alman okul kitapları İslam'ı nasıl anlatır?

 

Avrupa ülkelerinde yüzyıllardır hüküm süren anti-Semitizm yani Yahudi karşıtlığı son yıllarda yerini bir başka ırkçı görüşe bırakmış bulunmakta. Avrupa’nın Yahudi karşıtlığından boşalan yere oturtmaya çalıştığı anti-İslamizm (bir başka ifadeyle İslamofobia) görüşü, başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde bilinçli ve programlı bir şekilde yayılmaya başladı.

Müslümanların 625 yılında Akdeniz’i aşarak Avrupa topraklarına ayak basması, İslam Medeniyeti üzerine Anadolu topraklarına yapılan Haçlı Seferleri, Müslümanların Hristiyan dünyasının merkezi olan İstanbul’u fethetmiş olması gibi gelişmeler, Avrupalılarla Müslümanların karşılaştığı en önemli tarihî hadiseler olarak bilinir. Tüm bu husumetlerin gölgesinde ırkçılık, tek kültürcülük, yabancı düşmanlığı gibi özelliklere sahip Batı Kültürü’nün yıllar yılı sürdürdüğü anti-Semitizm düşüncesinin yanında anti-İslamizmi de körüklediği anlaşılmakta. Bu durumun Avrupa’da yaşayan 20 milyona yakın nüfusa sahip Müslüman için nasıl bir tehdit oluşturduğunun anlaşılması çok da zor değil.Almanya'da İslamofobia

Ortaçağ Avrupasının İslam’a bakış açısı

Ortaçağ Avrupası’nın İslam diniyle karşılaştığı ilk günden beri İslam’a bakış açısını inceleyen Prof. Dr. W. Montgomery Watt, ‘İslam’ın Avrupa’ya Tesiri’ adlı kitabında Avrupalının İslam dini üzerine görüşlerini şu tespitlerle açıklıyor:

-          İslam dini batıl ve hakikatin zıddıdır;

-          İslam, şiddet ve kılıç dinidir;

-          Nefse düşkünlük dinidir;

-          Muhammed (s.a.v), İsa’nın muarızıdır.

Bu tespitler Ortaçağ’da bir Avrupalının İslam deyince aklına ilk gelen kavramları oluşturmakta. Günümüz şartları incelendiğinde durumun bundan çok da farklı olmadığı söylenebilir. Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerinde yer alan İslam dinine ait bilgiler ve açıklamalar Ortaçağ Avrupa’sındaki bakış açısının değişmeden günümüze kadar geldiğini gösteriyor.

Alman Okul Kitaplarında İslamAlman okul kitapları İslam’ı saptırıyor

Hali hazırda Alman okullarında okutulan ders kitaplarında İslam dinine ilişkin yer alan bilgilerin son derece yanlış ve hatalı bir biçimde verildiği görülmekte. Köln Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Abdulcavad Falaturi’nin girişimleriyle kurulan bir komisyon tarafından, Almanya’daki okullarda okutulan okul kitaplarının İslam dini ile ilgili bölümleri taranarak 6 ciltlik bir külliyat oluşturulmuş. M. Zeki Okur’un bu külliyatın içerisinden süzerek hazırladığı ‘Alman Okul Kitaplarında İslam’ adlı eserden İslam diniyle ilgili yer alan gerçek dışı bilgiler, başlıklarına göre şöyle:

İslam: Alman okul kitaplarında İslam, insan ile Allah arasındaki ilişkiyi, köle ile efendisi arasındaki ilişkiye benzeterek, insanı baskı altında tutan ve ilahi irade karşısında boyun eğen bir varlık olarak tanımlıyor. İslam’ı tanımlarken, bu dinin aslının fatalizme yani kör bir kaderciliğe dayandığını da iddia ediyor.

Allah (c.c) : Alman eğitimciler, Allah’ın ‘her şeye gücü yeten’ sıfatına sahip bulunmasından ötürü; Tanrı kavramını açıklarken, bu Tanrı’nın, ‘zor kullanan, cebbar, sert, merhameti olmayan bir hükümdar ve mahkûm eden bir hâkim’ olduğunu ifade etmekten geri durmuyorlar.

Allah’ı insana ait özelliklerle tanımlayarak O’nun duygusuz, kendi isteklerine boyun eğilmesi için çabalayan, gücünü kötüye kullanan, insana uzak duran bir ilâh olarak tasavvur ediyorlar.

İnsan: Bu kavram, ‘Allah ile İnsan’ arasındaki ilişkiyi bir ‘köle-efendi’ ilişkisi olarak tanımlama boyutunda tezahür etmiş. Buradan hareketle kitaplarda çoğu zaman insanı efendisinin çıkarları doğrultusunda çalışan bir köle olarak açıklamaktalar.

Kur’an: Alman okullarında Kur’an’ın, Cebrail vasıtasıyla Allah tarafından vahiyle gönderilmediği ve Hz. Muhammed’in onu kendisinin uydurarak yazdığı ifade ediliyor.

Kur’an’ı Ortaçağ’daki cezaları kabul ederek bunu insanlar üzerinde uygulayan bir kitap olarak tanımlanması da bir başka hatalı ve saptırılmış bir hüküm.

Almanya’da Kur’an’ı, Hz. Muhammed’in düşman kabul ettiği Yahudi, Hıristiyan ve Araplara karşı uydurduğu, inanmayanlara karşı kullandığı bir çeşit savaş aracı olarak yazdığı varsayılıyor ve kitaplara aynen bu bilgiler işleniyor.

Müslümanlar sorumluluklarını hatırlamalı

Alman okul kitaplarının Kur’an’a, Hz. Muhammed(s.a.v)’e, İnsan’a ve Allah’a ilişkin görüşleri böyle ifade edilmekte. Almanya’da eğitim gören gençlerin küçük yaştan itibaren İslam diniyle ilgili son derece hatalı bir eğitime tabi tutulduğu besbelli. Alman okul kitaplarında İslam dini üzerine yukarıda verilen bilgilerin dışında insanın tüylerini ürperten birçok çarpıtılmış düşünce de görmek mümkün. Konusunda uzman kişilerin hazırladığı ‘Alman Okul Kitaplarında İslam’ adlı eserde birçok örneğe daha ulaşılabilir. Ortaçağ’da Prof. Dr. Watt’ın bir Avrupalının İslam dinine bakışıyla ilgili ortaya koyduklarının bugün hale geçerliliğini koruyor olması düşündürücü. Bütün dünya Müslümanlarının İslam dinine karşı yapılan bu hakaretlere ve haksızlıklara karşı sorumluluklarının farkında olması gerek.

 

Samet Akten, duyarlı olmaya davet etti

 

 

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2011 Salı 22:11 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2011, 22:18
YORUM EKLE

banner19

banner36