Ali Emiri'de Şeb-i Arus konseri düzenlendi

İstanbul’da da Hz. Mevlana’yı anma etkinlikleri düzenleniyor bir süredir. Bu etkinliklerden biri de Fatih'te Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Burak Özkanlı etkinlikten notlarını aktarıyor.

Ali Emiri'de Şeb-i Arus konseri düzenlendi

Geçtiğimiz günlerde Hz. Mevlana Celaleddin-i Rûmî’nin 742. vuslat yıldönümünü idrak ettik. Malum adı ile söylersek Şeb-i Arûs’u… Evvelden beri Konya’da düzenlenen ihtifallerin yanı sıra İstanbul’da da Hz. Mevlana’yı anma etkinlikleri düzenleniyor bir süredir. Bu etkinliklerden biri de Fatih'te Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Bendeniz de bu etkinlikten izlenimlerimi paylaşayım.

Evvela kısaca Hz. Mevlana’nın vuslatına değinmek yerinde olur. Hz. Mevlana, Hüsameddin Çelebi’yi halifesi tayin ettikten on yıl sonra rahatsızlanarak 5 Cemâziyelâhir 672 (17 Aralık 1273) tarihinde vefat eder. Cenazesinde ağlayıp feryat edilmemesini vasiyet edip ölümün bir doğuş, bir kavuşma olduğunu beyan etmiştir. (Hz. Mevlana’nın bu hususta görüşlerini, irad ettiği beyitleri geçen seneki Şeb-i Arûs yazımda naklettiğim için tekrar etmiyorum.) Sultan Veled, Hz. Mevlânâ’nın cenazesine her din ve mezhepten çok kalabalık bir insan topluluğunun katıldığını, Müslümanların onu Hz. Muhammed’in (sav) nuru ve sırrı, Hristiyanların kendilerinin Îsâ’sı, Yahudilerin de kendilerinin Mûsâ’sı olarak gördüklerini söyler. Hz. Mevlânâ, cenaze namazını Sadreddin Konevî’nin kıldırmasını vasiyet etmiştir. Sipehsâlâr, namazı kıldırmak için tabutun önüne geldiği sırada Sadreddin Konevî’nin hıçkırıklarla kendinden geçtiğini, bu sebeple namazı Kadı Sirâceddin’in kıldırdığını anlatır.

Hisar Bûselik ayin-i şerif de icra edildi

Etkinliğe dönecek olursak, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Klasik Türk Mûsikîsi Topluluğu, şef Elif Ömürlü Uyar yönetiminde Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserle Hz. Mevlana’yı andı. Usta sazendelerin icraları hanendelere eşlik etti. Konserin ayrıntılarına geçmeden onur konuğu Vecihe Kaşka Hanım’dan bahsetmem gerek. Vecihe Hanım, Kırım Türk'ü kahraman bir ana. Milli hareketin evinde toplanmasına müsaade eden, Kiev’de protesto yürüyüşünde torununu kucağına alıp gelen tankın önüne atlayan ve bir faciaya mani olan bir ana…

Konser iki bölüm halinde icra edildi. Şedaraban makamına tahsis edilen ilk bölümde okunan eserler, Tanburi Cemil Bey’in Şedaraban peşrevi, güftesi Baki’ye, bestesi Tanburi İsak’a ait “Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd âb”, bestesi Hacı Sadullah Ağa’ya ait “Nedir murâd-ı dil-i kûy-i yâri biz biliriz”, bestesi Muallim İsmail Hakkı Bey’e ait “Görülmemiş devr-i Yusuf’tan beri hiç böyle güzel”, güftesi Abdülbaki Baykara’ya ve bestesi Faize Ergin’e ait “Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfur” , Mükerrem Zeynep Baytaş tarafından icra edilen beste ve güftesi Şemseddin Ziya Bey’e ait “Düşünür hep seni ruhum düşünür bî-pâyân”, güfte ve bestesi İsmail Dede Efendi’ye ait “Gözümden gönlümden hayâli gitmez”, Tanburi Cemil Bey’e ait Şedaraban saz semaisi.

İkinci bölümde ise bestesi Saadettin Heper’e ait Hisar Bûselik ayin-i şerifin icrası ile konser tamamlandı. Konser boyunca bestekârların hayatları ve okunan eserlerin güfteleri sinevizyon eşliğinde sunuldu.

Canım tenimde oldukça Kur’an’ın kölesiyim ben. Seçilmiş Muhammed’in yolunun toprağıyım…” diyen Hz. Mevlana’nın vuslatını idrak niyazı ile...

 

Burak Özkanlı haber verdi

Yayın Tarihi: 22 Aralık 2015 Salı 12:05 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2015, 12:05
banner25
YORUM EKLE

banner26