banner17

9 Maddede Tasavvuf Bize Ne Söyler?

Mustafa Kara geçtiğimiz günlerde Sakarya'da 'Tasavvuf Bize Ne Söylüyor?' başlıklı bir konferans verdi. Tasavvufun insana söylediklerini 9 maddede özetleyen Mustafa Kara'nın konuşmasından notlarını Ayşegül Mete aktarıyor.

9 Maddede Tasavvuf Bize Ne Söyler?

17 Mart Cuma günü Sakarya’ya teşrif eden Prof. Dr. Mustafa Kara Hocamız, Adapazarı Kültür Merkezi’nde “Tasavvuf Bize Ne Söylüyor?” başlıklı bir konferans verdi.

Konuşmasına Kur’ân’ın ilk suresinde bulunan “Allah’ım bizi dosdoğru yola ilet” duasıyla başlayan Mustafa Kara, dosdoğru yolun Allah’ın nimet verdiklerinin yolu yani başka bir ayette işaret edildiği üzere nebiler, sıddîkler (sadakatin-samimiyetin bayraktarları), şehidler (hakikat için kendini feda edenler veya hakikate şâhid olanlar) ve sâlihlerin yolu olduğunu söyledi. Dolayısıyla Allah’ın yolunu, sırât-ı müstakîmi bu dört grup insanın yolunda aramak gerektiğini vurgulayarak Peygamberlerden sonra takip edilecek kişilerin sıddîkler, şehidler ve sâlihler olduğunun ifade etti. Böylece konuşmasının ana temasına girizgâh yapan Kara, tasavvufun bize sunduğu, tavsiye ettiği şartları şöyle sıraladı:

Yoldaşını-yol rehberini bul

Tasavvufun bize ilk söylediği husus önce rehberin bulunması, ardından onunla birlikte yola düşülmesidir. Hakikat yoluna girmeden evvel, yola eşlik edecek, yolculuğa rehberlik edecek kişinin bu üç gruptan biri yani sıddîkler, şühedâ ve sâlihlerden olması gerekir. Nitekim sufiler, “er-refik sümme’t-tarîk” (önce dost sonra yol) prensibini ortaya koyarlar. “Refik”i elde etmedeki ilke “kişi kendisi arar, kendisi bulur” düşüncesidir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde “rehberi, ustayı” bulmak her ne kadar zor ise de bulanlar ancak arayanlardır.

Riyazete gir

Kısaca “az ye, az uyu, az konuş” cümlesiyle ifade edebileceğimiz riyazet, bedenin iştahlarını-şehvetlerini yok etmek değil, kontrol altına almaktır ve sıralamada ikincide yer alır.

Et, kemik ve kandan oluşan bedenimiz, riyazet ile olağanüstü şeyler ortaya koyduğu gibi ruhumuz da olağanüstü şeyler ortaya koymaya muktedir. Ruhumuza, ilgili şartlar çerçevesinde bir eğitim verildiğinde mükemmel bir insan ortaya çıkabilir. Tıpkı bedensel eğitimde olduğu gibi ruhî veya kalbî eğitimde de zaman, sabır, güçlü irade, alın teri ve bir ustaya ihtiyaç var.

Gurbeti hisset

Tasavvuf, fahr-i kâinat Efendimizin “bu dünyada garib veya yolcu gibi ol” buyruğuyla bu dünyadaki geçiciliğimizi, misafirliğimizi unutmama şuurunu elde etmeye sevkeder. Dergâhlar bir gurbet psikolojinin yaşandığı mekânlardır. Bu gurbet psikolojisi, sonuna kadar üreterek, sonuna kadar çalışarak ve Allah yolunda harcayarak, Hakk’ın yolunda ikram ederek yaşanır. Dervişler arak-ı cebinleriyle ürettiklerini âyende ve revendeye (gelip geçenlere) sunarlar. Allah için çalışıp kazandıklarını Allah’ın kullarına ikram ederler. “Bir lokma, bir hırka” cümlesi esasen tasavvufi hayatı kötülemek için uydurulmuş kelimelerden biridir. Ancak bununla anlaşılması gereken tabiî, sade bir hayata tutunmaktır.

Sûrete değil, sîrete bak

Dış görünüşümüze değil, yaptıklarımıza ve gönle bakılacak. Dışımıza bakmaktan iç âlemimizle ilgilenemiyoruz. Kur'ân’ın ifadesiyle takva elbisesi ile ilgilenmek gerekiyor. Bu takva elbisesini giyebilmek de kalbin saflaşması ile mümkün. Buradan da bir diğer şart olan kalbin tasfiyesine sıra geliyor.

Kalbini saf kıl

Kalbin kirlenmesi, katılaşması, paslanması, hastalanması, taştan daha sert olması gibi ifadeler Kur'ân-ı Kerim’de defaatle geçmekte. Kalbi bu hale getiren kibir, kin, cimrilik, riya gibi hastalıklardır. Kalbin bu nevi hastalıklardan, kirlerden arınması; bunların yerine tevazu, mahabbet, cömertlik, ihlas hallerini kazanması gereklidir.

Dindarlığımızın mesafe kat edemediğini düşünüyor isek “riya” meselesine dikkatimizi vermemiz gerekiyor. Yaptıklarımızın ancak ihlas ile değer kazanacağını, kindar olanın dindar olamayacağını asla unutmamalıyız.

Kâinat kitabını oku

Dervişlerin yaptığı işlerden biri de kâinat kitabını okumasıdır. Ancak kâinat, kâinat olarak kaldığı takdirde bu mümkündür. Kirleterek, yok ederek, her gün binlerce canlının yaşamını yitirmesine sebebiyet vererek ve dolayısıyla tabiat katili olarak kâinat kitabını okumak imkânsızdır.

Celâl içre cemâli, cemâl içre celâli bil

Hayatta el-Latif isminin cemâlî ve el-Kahhar isminin celâlî tecellileri mevcuttur.

Niyazi Mısrî’nin “Cemali zahir olsa tiz celali yakalar anı/ Nerde bir gül açılsa yanında har olur peyda” beyti bu düşünceyi özetler.

Cemâlî bir tecelli ile karşılaşıldığında şımarmamalı, celâlî tecelli ile karşılaşıldığında ise ümitsizliğe kapılmamalı. Her ikisi de O’nun tecellisidir.

Yalnız Hakk’a bende ol

Çağımızda büyük insan kitlelerini kendilerine bende yapan üç büyük put mevcut: Materyalizm, kapitalizm, sekülerizm. Bu üç put beynimizin ve kalbimizin genleriyle oynadı, dengemizi bozdu. Bir açgözlülük saplantısı içerisindeyiz. Kat kat elbisemiz, çeşit çeşit yiyeceklerimiz var. Dünyada her gün açlıktan ölen yüzlerce çocuk olduğunu hatırlayıp kaç kere soframızı terkettik! Açgözlülükten ancak maddeye, paraya bağışıklık kazanarak kurtulmak mümkündür. Başkalarına bende olmaya, akımların önünde sürüklenip gitmeye karşı bir bağışıklık geliştirilmesi gerekir. İşte bu bağışıklık manevi eğitimdir. Manevi eğitimi tamamlayıp zirveye ulaşan müminin hali bir ayette şöyle tavsif edilir:

Dinle ve ağlayarak secdeye kapan

“Onlara Rahman’ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlar” (Meryem, 19/58) Bu ayet, manevi yolculuğu sâlimen tamamlayıp istenilen noktaya yükselen bir müminin halini bizlere gösteriyor. Bu hali yakalamanın peşine düşülmesi lazım.

Dini hayatın kemal mertebede yaşanmasına vesile olan tasavvufun bize söylediği bu şartları muhtasar ve müfid bir şekilde sıralayan Mustafa Kara, konuşması esnasında sık sık ayetlere başvurdu. Bunlardan “ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ” (Allah’ım kalbimizde müminlere karşı kin koyma) (Haşr, 59/10) ayetini hepimizin her gün okumasını tavsiye buyurdu.

Günümüz insanı açısından yaptığı mücahid tarifi ise hakikaten önemliydi. Kara’ya göre çağın mücahidi, helal yollarla servet kazanan ve o serveti, hayatta iken, Hakk’ın yolu için harcayan kişidir. Servet sevgisi çağın mücahidi olmaya engeldir. Bu engelin ise ancak muhabbetullah ile aşılabileceğini söyleyen Kara’nın sunumunun kilit noktası muhabbet kavramı idi. Allah sevgisine, muhabbetullaha Hz. Peygamber’e tâbi olarak ulaşılacağını ifade eden Kara, konuşmasını dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırarak nihayete erdirdi.

 

Ayşegül Mete

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2017, 17:16
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner20