Zeyrek Sohbetleri-Ekrem Demirli

Zeyrek Sohbetleri-Ekrem Demirli

Zeyrek Sohbetleri-Ekrem Demirli

Söyleşi

İbnü’l Arabî Metafiziği’ne Giriş: “Fusûsü’l-Hikem”

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğini sürdüren Ekrem Demirli’nin“İbnü’l Arabî Metafiziği’ne Giriş: Fusûsü’l-Hikem” başlıklı seminer dizisi devam ediyor. İslam tasavvuf düşüncesi alanında özellikle Sadreddin Konevî, Abdürrezzâk Kâşânî, İbn Sina ve İbnü’l-Arabî üzerine yaptığı çalışmalarla alanının öncüsü olan Demirli, İslam düşünce tarihinin en önemli entelektüel geleneklerinden birisinin kurucusu olan İbnü’l-Arabî’nin başyapıtı Fusûsu’l-Hikem okumalarıyla her ayın son Perşembe günü Zeyrek Akademi’de olacak.

YORUM EKLE