Zarif bir Osmanlı geleneği ihya ediliyor: Sahîh-i Buhârî hatmi

Osmanlı toplumda asırlarca devam eden, uğruna vakıfların kurulduğu Sahîh-i Buhârî hatim meclisi geleneği ihya ediliyor. Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi kıraati ile Fatih Camii’nde Sahîh-i Buharî Sema' meclisi düzenlenecek.

Zarif bir Osmanlı geleneği ihya ediliyor: Sahîh-i Buhârî hatmi

İslam ümmetinin temel kaynaklarından biri olan Sahîh-i Buhârînin, Osmanlı toplumunda muhtelif zaman ve mekânlarda okunması gelenek haline gelmiştir. Sadece medreselerde tedris edilmekle kalmayıp, camilerde tüm halkın katıldığı Buhârî hatim meclisleri düzenlenmiştir. Osmanlı geleneğinde büyük önem arz eden bu meclisler, birçok insanın ilim tahsil etmesini sağlamış; medreselerde verilen eğitimin halka ulaşmasına vesile olmuştur. Böylelikle Müslümanlar, Hz. Peygamber'in (sas) sözlerine hürmet etmek ve sünnetine tâbi olmak adına ortak bir paydada buluşmuştur.

Sünnet-i seniyyenin hayatın merkezinde olması ve her dâim Hz. Peygamber ile kurulan bağın korunması adına padişah ve evliya türbelerinde, tekkelerde, kütüphanelerde, harp zamanında karargâhlarda, dârülhadislerde, bâb-ı âlî, mabeyn-i hümayun ve Enderun gibi resmî dairelerde, Hırka-i Şerif ve mukaddes emanetlerin bulunduğu Topkapı Saray'ında Buhârî-i Şerîf okunmaya devam edilmiş. Sadece Sahîh-i Buhârî okutmak gayesiyle vakıflar kurulmuştur. Böylece Buhârî-i Şerîf okutma görevi ortaya çıkmış, Buhârîhanlık bir meslek haline gelmiştir. Buhârîhân diye anılan bu kimseler, her devirde toplum içinde büyük itibar görmüşlerdir.

İmam Buhârî'nin "Allah'ım bu kitapları Müslümanlar için bereketli kıl" niyazı, asırlarca ümmet-i Muhammed içinde mâkes bulmuş; Müslümanlar hastalık, kıtlık, düşman istilası ve salgın gibi zor ve sıkıntılı zamanlarda ehâdis-i nebeviyyenin maneviyatına sığınmıştır. Ordunun muzafferiyeti, hânelerin bereketi ve her türlü murada nâil olmak amacıyla en fazla okunup hatmedilen hadis kitabın Sahîh-i Buhâri olduğu bilinmektedir.

İşte bu kıymetli geleneğin ihya edilmesi için Şeyh Muhammed Ebu'l Huda el-Yakubi kıraati ile Sahîh-i Buharî Sema' meclisi düzenleniyor. Tarihimizde de birçok Buhârî-i Şerîf hatmine ev sahipliği yapmış ve yüzlerce Buhârîhan'ı ağırlamış Fatih Camii'nde düzenlenecek olan program, 11 gün sürecek ve son gün hatim duası ile tamama erecektir. 22 Ağustos - 1 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan program gün içerisinde iki fasıldan oluşacak. Birinci fasıl sabah namazından öğle namazına kadar; ikinci fasıl da ikindi ile akşam namazı arasında yapılacak. Talebelerin hadis-i şerif icazeti ve kitabın semasına dair belge alabilmesi için 11 gün boyunca tüm meclislere eksiksiz katılımı gerekmektedir.

Şeyh Muhammed el-Yakubi, günümüzdeki en âli isnadlara sahip olan bir muhaddistir. En kısa rivayet zincirinde, kendisi ve İmam Buharî ile arasında her biri İslam tarihinde zamanının meşhur muhaddislerinden olmak üzere yalnızca 15 ravi vardır.  Dünyanın her köşesinden talebe ve âlimler kendisinden müselsel hadisleri duymak ve hadis rivayetinde icazet almak için seyahat etmekte ve derslerine katılmaktadır. Kendisinden Sahîh-i Buhârî'yi dinlemek, en âli isnada bağlanmak ve icazet almanın onuru, ilim taliplerinin kıymetini bilip kaçırmayacakları bir fırsattır.

Hz. Peygamber'e salavatlar getirildiği ve isminin anıldığı bu nurlu meclis, sadece ilim talebelerine yönelik değil; bilakis Hz. Peygamber sevgisini göğsünde taşıyan her Müslüman için bir teberrük ve hidayet vesilesidir. Sünnet-i seniyyenin asırlar boyunca intikaline vesile olan Sahîh-i Buhârî hatimleri, aynı zamanda Efendimiz Muhammed'e (sas) olan bağlılığımızı tazeleyecektir. Hadis-i şeriflere gösterilmesi gereken hürmet ve edebin yeniden ihya edilmesine ihtiyaç duyulduğu böyle bir zamanda, gereken ehemmiyeti göstermek adına bu kıymetli meclise sizleri de bekliyoruz...

NOT: 1 Eylül’de gerçekleşecek hatim programı canlı yayınla verilecek. Ayrıntılı bilgi için buhariserif.com adresini veya programın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Mesude Merve Şener

           

           

YORUM EKLE
YORUMLAR
Talibu'l İlm
Talibu'l İlm - 4 yıl Önce

Buhâri dersleri İstanbul'da yıllardır devam etmekte. Halil İbrahim Kutlay, Ali es-Sayyad, Yusuf Mar'aşlı, İbrahim en-Neccâr, Bessem Hicâzî, Mücîr el-Hatîp, İbrahîm el-Ahsâî ve nice muhaddis bu geleneği İstanbul'da sürdürmekte.

banner36