Yapay Zekâ ve Formel Ontoloji Atölyesi

Atölyedeki dersler ODTÜ Berimsel Ontoloji Laboratuvarı üyeleri Doç. Dr. Aziz Fevzi Zambak ve Dilek Yargan tarafından verilecektir.

Yapay Zekâ ve Formel Ontoloji Atölyesi

Bilgiye dair tüm pratikler (üretim, aktarım, paylaşım, erişim, kullanım, doğrulama, kuram geliştirme vb.) son iki yüz yıldır radikal bir biçimde değişmiştir. Bu değişim, iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle yepyeni bir evreye girmiştir. Bu yeni evrede, tüm insanların bilgi pratikleri ile olan ilişkilerini yeniden düşünmek zorundayız. Ayrıca, tüm karar alma mekanizmaları da veri merkezli bir yaklaşıma doğru evrilmektedir. Bu aşamada veri ve bilginin işlenmesine dair geliştirilen modeller yapay zeka içerisinde gittikçe önem kazanmaktadır. Bu modeller içerisinde veri ve bilginin standartlaştırılması, taksonomilerin kurulması, sınıflandırmaların oluşturulması, ilişkilendirmelerin yapılması vb. gerekmektedir. Formel ve uygulamalı ontolojiler bu gereksinimlerin karşılanmasına dair kavramsal, yöntemsel ve uygulamalı pratikleri içermektedir. Bu atölyede çalışmasının temel amacı, formel ve uygulamalı ontolojilerin yapay zeka içerisinde kullanımına dair temel ilkelerin öğretilmesi ve bu ilkeler doğrultusunda basit uygulamaların yapılabilmesidir. Atölyenin birinci günü alan ile ilgili temel kavramlar, yöntemler ve örnekler tanıtılacaktır. Atölyenin ikinci günü ise uygulamalı ontoloji içerisinde kullanılan bazı teknikler ve programlar belli vaka çalışmaları çerçevesinde öğretilecektir.

Program

26 Ekim 2019 Cumartesi

10:00: Yapay Zeka ve Ontolojiler
11:30: Ontoloji Kurmanın İlkeleri
14:00: Alan ve Üst-Düzey Ontolojiler
15:30: Veri ve Ontolojiler
17:00: Gün sonu değerlendirmesi

27 Ekim 2019 Pazar

10:00: Web Ontoloji Dili (OWL)
11:30: Semantik Ağ ve OWL
14:00: Ontoloji Uygulamaları: Ontoloji oluşturmanın ilkelerinin uygulanması
15:30: Ontoloji Uygulamaları: Protégé kullanımı
17:00: Gün sonu değerlendirmesi

Atölye İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi‘nde gerçekleştirilecektir.

YORUM EKLE