XVI. Yüzyılda Sahn Medresesi’nde Edebi Yeteneğe Sahip Bir Grup Öğrenci

Türkiye Araştırmaları Merkezinin Tez Makale Sunumlarında bu ay konuğu Abdullah Karaarslan olacak. Karaarslan programda İstanbul Şehir Üniversitesi’nde tamamladığı yüksek lisans tezi üzerine bir sunum yapacak.

XVI. Yüzyılda Sahn Medresesi’nde Edebi Yeteneğe Sahip Bir Grup Öğrenci

“Bu tezde, 960-962 (1553-1555) yılları arasında Karamani Mehmed Efendi’nin Sahn-ı Seman Medresesi’ndeki edebiyat sınıfında bulunan on öğrencinin kariyerleri incelenmiştir. Bu öğrencilerden Baki, Hoca Sadeddin, Nevi, Remzizade ve Hüsrevzade mevali sınıfına dâhil olurken, Mecdi, Nevi, Valihi, Muhyi, Cami ve Cevri kasabat kadılığına yönelmişlerdir. Bu öğrencilerin kariyerlerindeki farklılaşma, kurdukları mülazemet bağı, tarikat bağı, akrabalık bağı, profesyonel destek bağı, dostluk bağı, edebi bağlar ve dâhil oldukları farklı sosyal ağlarla açıklanmıştır. Bahsedilen bağlar, sosyal ağ analizi yöntemiyle tartışılarak, UCINET programı yardımıyla görselleştirilmiştir. Sahn mezunlarının ilmiye ağına ek olarak, edebiyat ağları, saray ağları ve Sufi ağlarına dâhil olarak, bu ağlarda önemli aktörlere dönüştükleri tespit edilmiştir. Bu dönemde telif edilen alim ve şair biyografileri bu tezin ana kaynaklarını oluşturmaktadır.

XVI. yüzyılın ikinci yarısında müstakil bir teşkilata dönüşerek hiyerarşik bir bürokrasiye kavuşan İlmiye sınıfı, bu dönemde karmaşık bir sosyal ağ yapısına sahip olmuştur. Kurumsallaşma döneminde ulema arasındaki ilişkiler giderek önem kazanmış ve ulemanın profesyonel yaşamlarında etkili olmuştur. Sahn mezunları da şiir ve nesirleriyle yüksek edebi Türkçe’nin inşasında önemli bir rol oynamışlardır. Sultanın ve haremin sarayda kalıcı olarak ikamet etmeleri sebebiyle saray ağı gelişmiş, devlet yönetiminde söz sahibi olmuş ve bürokrasiyle rekabete başlamıştır. Bu tezde, bahsi geçen sosyal ağlardaki kamplar ve gruplar tespit edilmiş, İstanbul dışında alternatif çevrelerin varlığına da işaret edilmiştir.”

24 Ekim 2019 Perşembe 17:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 05:00
YORUM EKLE

banner19

banner36