"Uluslararası 15 Temmuz Demokrasi Direnişi Sempozyumu: Ortadoğu’da Darbeler ve Türkiye"

ORSAM ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde "Uluslararası 15 Temmuz Demokrasi Direnişi Sempozyumu: Ortadoğu’da Darbeler ve Türkiye" sempozyumu düzenlenecek.

"Uluslararası 15 Temmuz Demokrasi Direnişi Sempozyumu: Ortadoğu’da Darbeler ve Türkiye"

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla paylaşılan Ortadoğu toplumları II. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlığını kazansalar da parçalı sınırlar aynen kalmıştır. Bu parçalı durumu garantiye almak üzere Ortadoğu’nun göbeğinde İsrail devleti kurulmuştur. Ortadoğu devletlerinde Batı’ya siyasi ve ekonomik bağımlılığı sürdürmek için demokrasiye geçilmesi yerine askeri darbelerin önü açılmıştır. Aynı şekilde ortaya çıkan krallıklar da bağımlılığı kıramamıştır. 2010 yılı sonlarında ortaya çıkan demokrasi dalgasıyla diktatör yönetimler halk tarafından düşürülse de halkın yükselişi hem içerideki statükocu güçler hem de dışarıdaki demokrasi karşıtı cephenin desteklediği darbeler ile engellenmeye çalışılmıştır.

Ortadoğu ülkelerindeki gibi Türkiye’de de askeri darbeler uluslararası bağımlılık ve vesayetin bir aracı olmuş ve demokratik tecrübemiz çeşitli defalar kesintiye uğratılmıştır. 2007’de ordunun muhtırasının sivil hükümet tarafından reddedilmesinden sonra darbeler devri bitse de ancak son darbe teşebbüsünün halkımız tarafından püskürtülmesiyle Türkiye askeri vesayetten kurtulabilmiştir. Türkiye’nin bu demokrasi destanı ve Ortadoğu’daki askeri darbeleri karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele almak amacıyla ORSAM ve İstanbul Üniversitesi ortaklaşa bir sempozyum düzenleyecektir.

PROGRAM
Açılış Konuşması (11:00-11:30)

 • Selamlama Konuşması: Prof. Dr. Mahmut Ak (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
 • Açılış Konuşması (11:00-11:30)Prof. Dr. Emrullah İşler (Ankara Milletvekili ve 61. Hükümet Başbakan Yardımcısı)

1. Oturum (11:30-13:00): Ortadoğu Ülkelerinde Darbeler ve Türkiye

 • Başkan: Prof. Dr. Ahmet Uysal, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve ORSAM Başkanı
 • Mısır’ın Darbesi, Dr. Ayman Nour (Al-Ghad Partisi)
 • Yemen: Körfez Müdahale Ederken Çoklu Darbeler, Atik Carullah (El-Fikr Merkezi)
 • Sudan Darbesi, Serhat Orakçı (İNSAMER)
 • Libya’da Yarım Darbe: Gen. Yusuf El-Mengush (Eski Genel Kurmay Başkanı)

2. Oturum (14:00-16:30): Teorik Perspektiften 15 Temmuz Darbe Girişimi

 • Başkan: Prof. Dr. Haluk Alkan (İÜ İktisat Fakültesi Dekanı)
 • Türkiye’de Askeri Darbe Geleneği Açısından 15 Temmuz: Dr. Murat Yılmaz (Cumhurbaşkanlığı Sos. Pol. Kurulu)
 • Uluslararası İlişkiler Bağlamında 15 Temmuz, Prof. Dr. Mehmet Şahin (Polis Akademisi),
 • Dini Açıdan FETÖ: Prof. Dr. Mürteza Bedir (İstanbul Üniversitesi)
 • 15 Temmuz Üzerine Sosyolojik Bir Analiz, Prof. Dr. İsmail Coşkun (İstanbul Üniversitesi)


Tarih: 16 Temmuz 2019
Saat: 11:00 – 16:30
Yer: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu

Kayıt için Tıklayınız

Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:00
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner26