"Türkiye Tarih ve İktisadi Düşüncesinde Sencer Divitçioğlu"

Türkiye’de Asya Üretim Tarzı tartışmalarını başlatan, Sraffa’gil iktisadı tanıtan ve hocalığı ile bir nesli etkileyen Profesör Sencer Divitçioğlu (1927-2014) anısına eski öğrencileri tarafından düzenlenen Çalıştay’da çalışmalarının farklı cephelerine odaklanan sekiz akademik tebliğ sunuluyor.

"Türkiye Tarih ve İktisadi Düşüncesinde Sencer Divitçioğlu"

Tarih: 10 Ekim 2019, Perşembe 
Saat: 10.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi-Seminer Odası

Düzenleyenler:
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ercan Eren (Yıldız Teknik Üniversitesi)


PROGRAM:

09.30-10.00      Açılış Konuşmaları

10.00-12.00      I. Oturum
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
“AÜT Hikâyesi: Bir Kavramın Parlayışı ve Sönüşü”

Prof. Dr. Ercan Eren
Sencer Divitçioğlu: Lineer Matematikten Non-Lineer Matematiğe”

Prof. Dr. Dinç Alada (İstanbul Üniversitesi -emekli)
"Disiplinlerarasılık ve Toplumsal Felsefe İkileminde Bir Düşünür: Sencer Divitçioğlu”

Prof. Dr. Hüseyin Özel (Hacettepe Üniversitesi)
“Sermaye Birikimi ve Bölüşüm”

13.30-15.30      II. Oturum

Prof. Dr. Ragıp Ege (Strasbourg Üniversitesi)
“AÜT Kavramının Marx'la Engels'in Yapıtlarındaki Epistemolojik Konumu”

Prof. Dr. Ahmet Şahinöz (Başkent Üniversitesi)
“Osmanlı’da Tımar: Tarımsal Artık Aracılığıyla Bir Sistem Çözümlemesi”

Prof. Dr. Alp Yücel Kaya (Ege Üniversitesi)
“Sencer Divitçioğlu'nun Üretim Tarzları Tartışmasını Türkiye'de ve Dünya'daki Literatür Bağlamında Değerlendirmek”

Işıner Hamşioğlu - Doç. Dr. Altuğ Yalçıntaş (Ankara Üniversitesi)
“Sencer Divitçioğlu'nu Stephan J. Gould Perspektifinden Okumak”

Yayın Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 06:00
banner25
YORUM EKLE

banner26