Türk Siyasetini Anlamak Yaklaşımlar Hakkında Bir Deneme

Türkiye Araştırmaları Merkezi Şubat ayı Bir Kitap Bir Yazar programında Tanel Demirel'i konuk edecek. Demirel programda Türk Siyasetini Anlamak Yaklaşımlar Hakkında Bir Deneme kitabı üzerine konuşacak.

Türk Siyasetini Anlamak Yaklaşımlar Hakkında Bir Deneme

“Siyasal analizin analizi ilginç ve ilginç olduğu kadar da zor bir konu. Tanel Demirel, bu zorlu meseleyi ele alıyor ve Türk siyasal hayatını incelemeye çalışan  çeşitli yaklaşımlar üzerinde duruyor. Kitap bu yaklaşımların, hangi sebeplerle tercih edilmiş olabilecekleri ve nasıl algılanıp yorumlandıkları sorularına cevap aradığı gibi, her bir yaklaşımın yaptığı katkılar üzerinde de duruyor. Türk siyasal hayatı analizlerinin analizini, tarihsel ve siyasal arkaplanı ihmal etmeden yapmaya çalışıyor. Kitapta ağırlıklı olarak Türk siyaseti analizleri üzerinde durulmakla birlikte, akademik düşünce dünyamızın kronik sorunlarına da temas edilmekte. Zira düşüncenin anlaşılması için bağlamın da anlaşılmasının gerekli olduğu görüşü eserin temel çıkış noktalarından biri.  Klişeleri sorgulayıcı tutumu, objektif olma çabası, tartışmayı açmayı amaçlayan dil ve üslûbu ve örneklere dayalı anlatımı ile ufuk açıcı bir çalışma.”

22 Şubat 2020 Cumartesi 14:00 Salon: ZEYREK SALONU

YORUM EKLE