Türk Düşünce Hayatından Portreler: Cemil Meriç

ZKSM'de bir süredir devan eden ve Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’nın sunumuyla gerçekleşen Türk Düşünce Hayatından Portreler programında Cemil Meriç ele alınacak.

Türk Düşünce Hayatından Portreler: Cemil Meriç

Yazdıkları ve yaşadıkları ile yakın Türk tarihinde düşünce ekolle - rinin teşekküllerine sebep olmuş; kendilerinden sonra gelen ku - şakları ve akımları etkileyerek yönlendirmiş olan isimler, yakın dönemin şahitlerinden siyaset bilimcisi Prof. Dr. Kurtuluş Kaya - lı’nın sunumuyla Türk düşünce serüveninin ilgililerine tanıtılıyor. “Türk Düşünce Hayatından Portreler” söyleşilerinde bu ay Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, yazar, çevirmen ve düşünür; başta dil, ta - rih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir dü - şünce adamı; telif ettiği 12 eseri ve tercümeleriyle Türk fikir ve edebiyatında önemli bir yeri olan Cemil Meriç’i ele alıyor.

Tarih: 25 Şubat Pazartesi

Saat: 19.30

YORUM EKLE

banner19

banner13