''Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar''

Abdullah Tivnikli İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı Tıp ve Ahlak Çalışma grubu tarafından düzenlenen, uluslararası, ''Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar'' başlıklı sempozyumun tarafınızca konu edinilmesi için sizlere başvuruda bulunuyoruz.

''Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar''

Abdullah Tivnikli İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı bünyesinde on senedir faaliyetlerini sürdüren Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR TAÇ), Tıp ve Fetva konusu altında düzenlediği sempozyumla bugüne kadar üzerinde çok durulmamış konulara bir kapı aralamayı hedeflemektedir. Kuruluşundan bu yana sağlık bilimlerindeki gelişmeleri dini, hukuki ve ahlaki düzlemlerde buluşturarak tartışan TAÇ Grubu, her sene farklı konularda düzenlediği bu tür çalışmalarla, mevcut problemleri masaya yatırabilmek ve değerlendirebilmek adına akademik bir ortam sunmaktadır. 21-22 Aralık 2019 tarihlerinde İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) gerçekleştirilecek olan sempozyumda ülkemizden ve uluslararası camiadan pek çok alanında uzman konuşmacı yer alacaktır.

‘’Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar’’ başlıklı sempozyumda tıbbi etik meselelerde İslam genel dayanak ve ilkelerinin bir yargıya varma süreci ele alınacak. Fetva verme usulünün esasen masaya yatırılacağı sempozyumda beyin ölümü, insan onuru, tıbbi hatalar gibi kimi meseleler özel olarak incelenecek. Başta Türkiye olmak üzere ABD, Güney Afrika, Endonezya, Katar, Pakistan ve İran’dan alanında uzman kişilerin katılımıyla, farklı ülkelerin tartışmalı tıbbi etik sorunlara nasıl yaklaştığı konu edilecek. Sempozyumun son kısmında ise düzenlenecek panel ile genel değerlendirmenin yanında İslami biyoetik alanının geleceği de tartışılacak.

Her şeyin süratle değişim geçirdiği günümüz dünyasında, sürekli ilerleme kaydeden çağdaş tıbbi uygulamaların etik ve yasal dayanakları da farklı çevrelerde farklı bakış açıları ve ahlak yargıları çerçevesinde tartışılmaktadır.  Ne yazık ki ülkemizde bu alanda söylenilen sözler pek çok zaman kendisine bir zemin bulamamakta ve ara yerde kaybolup gitmektedir. Bu noktadaki boşluğu giderme sorumluluğunu üstlenen İSAR TAÇ Grubu; tüm bu niyet ve gayretlerin, fikir merhalesinden faaliyet sahasına intikal ettirildiği bir konumda yer almaktadır. Temel amaç olarak, klasik tıbbi uygulamaları ve çağdaş tıbbi gelişmeleri İslami değerler ve bilgiler ışığında değerlendirmeyi; İslam'ın özüne, ruhuna ve kurallarına uygun olup olmadığını incelemeyi belirlemiştir.

2009 yılında kurulan İSAR TAÇ Grubu, başta tıp ve ilahiyat uzmanları olmak üzere farklı disiplinlerden kişilerin katkılarıyla, ülkemizde tıp ve tıbbi etik konularında bir duyarlılık oluşturmak, tıbbi gelişme ve uygulamaları tıp etiği ve İslami değerler ışığında irdelemek gayesiyle hareket etmektedir. Bu gayeyi ifa kapsamında, temel olarak; aylık istişare ve yürütme toplantıları yapılmakta, senede ortalama iki adet geniş katılımlı çalıştay veya uluslararası sempozyum düzenlenmekte ve bu aktiviteler kitaplaştırılmaktadır.

Yola çıkışının hemen akabinde, 2010 Haziran ayında, "İslam Âlimlerinin Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri” başlıklı sempozyumuyla filizlenen çalışmalar, bugün de bu sempozyumun bir devamı niteliğinde yeşermeye devam etmektedir. Aralık 2019 itibariyle "Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorlukları" başlığıyla yeniden gündeme getirilerek, mevcut problemler için bir çözüm arayışı sunulmaya çalışılmaktadır.

İSAR TAÇ, bugüne kadar pek çok akademik etkinlik düzenlemiş ve alanında ilk olan kitaplar neşretmiştir. Çalıştığı alanın her geçen gün daha fazla önem kazandığı ve ilgi gördüğü çalışma grubu, ulusal ve uluslararası alanda çabalarını artırarak sürdürmekte ve her fikre açık bir tartışma ortamı oluşturma gayretiyle hakikatin izini sürmektedir.

Yayın Tarihi: 17 Aralık 2019 Salı 21:00
banner25
YORUM EKLE

banner26