Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı’nın dördüncüsü düzenleniyor

Hz. Peygamber’in (sas) sanat ile anlatımı meselesine sunduğu değerlendirmeler ve yapıcı tekliflerle alanda nitelikle bir kaynak oluşturan “Sîreti Sûrette Görmek” Çalıştayı bu kez hat, minyatür ve mu¬siki sanatlarının siyeri ele alış biçimlerine odaklanacak.

Sîreti Sûrette Görmek Çalıştayı’nın dördüncüsü düzenleniyor

Edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimlerini konuşmak için yola çıkan “Sîreti Sûrette Görmek” Çalıştayı’nın dördüncüsünde siyerin hat, minyatür ve mu­siki sanatlarıyla ilişkisi masaya yatırılıyor.

Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Va­kıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi iş birliği ile Hz. Peygamber’in sanat ve edebi­yat formlarıyla anlatımı meselesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinlerarası bir perspektif­le tartışmaya açmayı hedefleyen bir proje hayata geçirildi. “Sîreti Sûrette Görmek” üst başlığıyla düzenlenmeye başlanan bir dizi çalıştayda edebiyattan sinemaya, klasik sa­natlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimleri masaya yatırılıyor. Proje­de bir taraftan örnekler üzerinden eleştirel durum değerlendirmesi yapılırken bir taraf­tan da yapıcı teklifler sunulması amaçlan­makta. Bu bağlamda 29 Kasım 2017’de “Hz. Peygamber’i Kurmaca Dünyada Yazmak” başlığıyla düzenlenen ilk toplantıda roman ve öykü gibi modern edebî türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınırken 11 Nisan 2018’de “Modern Şiirde Hz. Peygam­ber’i Söylemek” temasıyla tertiplenen ikinci çalıştayda modern şiirin imkânları üzerinde duruldu. 25 Ekim 2018 tarihinde gerçek­leştirilen üçüncü çalıştayda da sinema ile görsel sanatlar tartışma konusuydu. Bu dör­düncü çalıştayda ise hat, minyatür ve mu­siki sanatlarının imkânları ve siyeri ele alış biçimlerine odaklanılacak. Diğer yandan ça­lıştaylarda sunulan tebliğler ve müzakereler Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırıla­rak yayımlanmaktadır.

Konuşmacılar arasında Savaş S. Barkçin, Hakan Alvan, Şehnaz Özcan ve Betül Bilgin’in de bulunduğu “Sîre­ti Sûrette Görmek” Çalıştayı IV, 20 Mart 2019’da, 09.30-17.00 saatleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:00
banner25
YORUM EKLE

banner26