Sempozyum: Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele

SETA’nın 15 Temmuz’un yıldönümünde düzenleyeceği “Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele” başlıklı sempozyumla birlikte demokrasi ve milli birliğin sembolü haline gelen bu direnişin üzerinden geçen üç seneyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Sempozyum: Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele

Bu doğrultuda 15 Temmuz darbe girişimi, gerek siyasal tarihimizdeki önemi ve anlamı gerekse geçen üç sene içerisinde darbeciler ve FETÖ ile gerek yurt içi gerekse de yurt dışında nasıl mücadele edildiği tartışılacaktır.

Üç farklı oturumdan oluşacak ve takdim konuşmasının SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran tarafından yapılacağı sempozyumun “Tarihsel Bir Dönüm Noktası Olarak 15 Temmuz” başlıklı ilk oturumunda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay, SETA Araştırmacısı ve Daily Sabah Yayın Koordinatörü Meryem İlayda Atlas, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, SETA Araştırmacısı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muharrem Kılıç moderatörlüğünde 15 Temmuz’u tarihsel bir dönüm noktası olarak farklı açılardan değerlendireceklerdir.

“15 Temmuz Darbe Davaları ve FETÖ ile Mücadele” adlı ikinci oturumda darbeciler ve FETÖ ile mücadelenin yargısal ayağı, devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ışığında tartışılacaktır. SETA Hukuk ve İnsan Hakları Araştırmaları Direktörü Dr. Cem Duran Uzun’un moderatörlüğünü yürüteceği bu oturumda, darbe ve FETÖ davalarını gerek şehit yakınları ve gaziler gerekse müdahil avukatlar olarak takip eden Dr. Hüseyin Aydın, Uğur Kızılca, Tuğba Sağlam Eker ve Muammer Cemaloğlu konuşma gerçekleştireceklerdir.

“Küresel Alanda FETÖ ile Mücadele” başlıklı üçüncü oturumda ise FETÖ’nün yurtdışındaki yapılanması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası alanda yürüttüğü mücadele ele alınacaktır. SETA Araştırmacısı Hazal Duran’ın yöneteceği bu oturumda Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Ru’ye Türkiye editörü Prof. Dr. Ramazan Yıldırım ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Bülbül konuyu farklı perspektiflerden ele alacaktır.

Program Akışı:

Takdim Konuşması: Prof. Dr. Burhanettin Duran, SETA Genel Koordinatörü (10.00–10.30)

  1. Oturum: Tarihsel Bir Dönüm Noktası Olarak 15 Temmuz (10.30–12.00)

Moderatör:                Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Konuşmacılar:          Meryem İlayda Atlas, Daily Sabah

Prof. Dr. Yasin Aktay, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Polis Akademisi

Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü

  1. Oturum: 15 Temmuz Darbe Davaları ve FETÖ ile Mücadele (13.00 – 14.30)

Moderatör:                Dr. Cem Duran Uzun, SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü

Konuşmacılar:          Dr. Hüseyin Aydın, Avukat

Uğur Kızılca, Avukat

Tuğba Sağlam Eker, Avukat

Muammer Cemaloğlu, Avukat

  1. Oturum: Küresel Alanda FETÖ ile Mücadele (15.00–16.30)

Moderatör:                Hazal Duran, SETA

Konuşmacılar:          Prof. Dr. Birol Akgün, Maarif Vakfı Başkanı

Prof. Dr. Ramazan Yıldırım, Ru’ye Türkiye Editörü

Prof. Dr. Kudret Bülbül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

YORUM EKLE

banner36