"Sahn-ı Seman Risâle Günleri"

Fatih Sahn-ı Semân Medreseleri, bayramdan sonra önemli bir ilmî faaliyete ev sahipliği yapacak.

"Sahn-ı Seman Risâle Günleri"

İslâmî ilimlerle iştigali tedris ve tahammül süreçlerinin ötesine taşımayı hedefleyen Eğitim ve Araştırma Merkezi'nce yürütülecek Risâle Günleri'nde yirmiye yakın risâle işlenecek.

Muhtelif sahalarla ilgili bu risaleler eşliğinde İslâm ilimleri ve düşünce gelenekleriyle kavram ve mesâil düzeyinde bir irtibat kurmanın yolları aranacak, ulema ve hukemânın gündemi en yetkin isimlerce yazılmış metinler üzerinden takip edilmeye ve özümsenmeye çalışılacak.

Sahn-ı Seman, kökleri cami ve medrese derslerinin bir uzantısı mahiyetindeki Yaz Halkaları'na (Halakât Sayfiyye) uzanan ve modern dönemde birçok önemli üniversitenin Yaz Seminerleri ve Okulları'nca sürdürülen bu faaliyetlerin İstanbul'daki merkezi olmaya aday.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: https://www.fatihkulliyesimedreseleri.com/sahn-i-seman-halkalari-detay

Yayın Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 17:00
banner25
YORUM EKLE

banner26