Rasyonel Teoloji Okuma Grubu (II)

Abuzer Dişkaya nezaretinde bir araya gelecek Rasyonel Teoloji Okuma grubunun yeni dönemi için başvurular başladı.

Rasyonel Teoloji Okuma Grubu (II)

Duyular ile algılanan görünüşler alemi değişim esasına tabi olduğundan filozoflar görünüş-gerçeklik ayrımı yapmış ve belli bir gerçeklik anlayışından hareketle görünüşler aleminin varlık ve neliğini açıklamaya çalışmışlardır. Gerçeklik her ne ise görünüş alemi açısından mebde (başlangıç) ve meâd (son) görevi görmektedir. Görünüşler âlemine kaynaklık etmesi gereken bu gerçeklik filozoflar tarafından önce maddi bir arke olarak kabul edilmiş (su, hava, ateş, toprak, apheiron) sonrasında ise vücûd, Ehad (Bir) ve varlık veren illet olarak (Hareket Etmeyen İlk Hareket Ettirici, İlletü’l-ilel ve Vâcibu’l-vücûd ve dini terminolojide ise Tanrı) soyut bir ilkeye dönüşmüştür. İster maddi bir arkhe ister soyut bir ilke olarak tasavvur edilmiş olsun, gerçekliğin veya Tanrının ontolojik işlevi daima aynı kalmıştır: Görünüşler aleminin varlık ve neliğini açıklamak. 

Bu okuma grubunda görünüşler alemine kaynaklık etmesi beklenen felsefi terminolojide ilk ilke, zorunlu varlık ve hareket etmeyen ilk hareket ettirici, dini terminolojide ise Tanrı olarak adlandırılan bu varlığın akli olarak ispat edilip edilemeyeceği incelenecektir. Diğer bir ifadeyle görünüşler aleminin kendisine kaynaklık eden bir gerçeklik (Tanrı) açısından delil olup olamayacağı ve düşünce tarihi boyunca bu amaçla ortaya konan ontolojik, kozmolojik ve etik deliller analitik bir yöntemle ele alınacak, bunların felsefi değer ve geçerlilikleri incelenecektir.

Katılımcılardan beklenenler

Lisans düzeyinde felsefe bilgisi ve toplantılara düzenli katılım.

Okuma grubuna katılmak isteyenler aşağıdaki linkte yer alan çevrimiçi formu doldurarak başvurularını yapabilirler. 

Yer/zaman: İki haftada bir Cumartesi günleri (11:00-13:00) toplanacak okuma grubunun toplantı tarihi, mekanı ve başkaca ayrıntılar katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.

Başvuru formu için tıklayınız

NOT: Okuma Grubu geçen yıl kaldığı yerden devam edecektir. Halihazırdaki kayıtlı katılımcıların tekrar başvurması gerekmemektedir.

26 Ekim 2019 Cumartesi Salon: ARAŞTIRMA II SALONU

Yayın Tarihi: 16 Kasım 2019 Cumartesi 19:00
banner25
YORUM EKLE

banner26