Prof. Dr. Yunus Apaydın ile Metodolojik Düşünme Pratikleri atölyesi

BÜSAM'da her perşembe günü Prof. Dr. Yunus Apaydın ile Metodolojik Düşünme Pratikleri atölyesi yapılacak.

Prof. Dr. Yunus Apaydın ile Metodolojik Düşünme Pratikleri atölyesi

Amaç ve Kapsam: Fıkıh Düşüncesi atölyesinde geçtiğimiz dönem fıkhın mahiyeti ve Kur’an’a yaklaşım konusunda tarihsel tecrübede ortaya çıkan belli başlı eğilimler ve bunlarla ilgili konular üzerinde durulmuş ve özellikle rey ve hadis ekollerinin temel kabulleri konuşulmuştu.

Bu dönem, Fıkıh Düşüncesi atölyesinde her ders seçilen bir veya ilgili birkaç ayet üzerinde durularak, tarihsel tecrübede bu ayetlerin nasıl anlaşılıp yorumlandığı, nasıl bir yaklaşım ve yöntemden hareketle bunlar üzerine fıkhi hükümlerin bina edildiği gösterilmeye çalışılacaktır. Söz konusu ayetler özellikle aile hukukunu ilgilendiren ayetler olacaktır. Bu bağlamda evlenmenin hükmü, karı-kocanın birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri, nafaka yükümlülüğü, çok eşlilik (teaddüd-i zevcât), boşama yetkisi, küçüklerin evlendirilmesi gibi günümüzde de çeşitli yönlerden tartışılan konular ele alınacaktır.

Yöntem: Katılımcılardan atölye kapsamında üzerinde durulacak konularla ilgili olarak belirli kitap, kitap bölümü, ansiklopedi maddesi veya makalelerin atölye öncesinde okunması istenecektir. Her dersin tahminen dörtte birlik bölümü soru-cevap ve tartışmaya ayrılacaktır.

Gün : Perşembe

Saat: 17.30 – 19.30

Yer : Milli Mücadele Müzesi

Başvuru için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 21:00
YORUM EKLE

banner19

banner36