Panel: Kadir Has Üniversitesi'nin İstanbul Ansiklopedisi Atölyeleri

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Araştırma Ekibi'nin Mart-Mayıs aylarında SALT Beyoğlu'nda düzenlediği "İstasyon" atölyelerinin konu ve sonuçları üç oturumlu bir panelde tartışmaya açılacak.

Panel: Kadir Has Üniversitesi'nin İstanbul Ansiklopedisi Atölyeleri

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Araştırma Ekibi’nin Mart-Mayıs aylarında SALT Beyoğlu’nda düzenlediği İstasyon atölyelerinde, Reşad Ekrem Koçu’nun 30 yılını verdiği ansiklopedi yakından incelendi. Tarih, mimarlık, sosyoloji, grafik tasarım, tiyatro ve sinema gibi alanlardan yararlanan yürütücüler ve katılımcılar, haritadan performansa yayın etrafında kurgulanan yeni üretimler gerçekleştirdi. Veri analizi, dijital-analog görselleştirme, haritalama teknikleri, illüstrasyon, metin, kolaj ve video gibi yöntemlerle içerik analiz edilirken ulaşılan yeni bilgiler temelinde çeşitli maddeler yeniden yorumlandı. 

Yoğun emek ve katılımla sürdürülen bu atölyelerin odaklandığı konular ve sonuçları, 25 Mayıs’ta SALT Beyoğlu’nda üç oturumlu bir panelde değerlendirme ve tartışmaya açılacak. Amaçlar, süreçler ve çıktıların detaylandırılacağı programda, İstanbul Ansiklopedisi‘nin bugünün düşünce ve üretim biçimleriyle araştırılmasının potansiyelleri ve sağladığı olanaklar paylaşılacak.

1. OTURUM (15.00)

Ezgi Tuncer
 Moderatör
Aslıhan Şenel Erkek Kızlar, Haşmetli Yosmalar ve Falcı Bacılar
Atıl Aggündüz ve Oğul Öztunç Gündelik Hayat Dedektifleri: Üçüncü Sayfa Hikayeleri
Aslıhan Demirtaş ve Ali Cindoruk Rastgele!

2. OTURUM (15.45)

Gürbey Hiz
 Moderatör
Ali Paşaoğlu Koçu’nun Surnamesi
Asya Ece Uzmay ve Murat Tülek Ansiklopediden Haritaya

3. OTURUM (16.15)

Sait Ali Köknar
 Moderatör
Esra Kahveci İndeksten Anlatıya İstanbullar
Sinem Serap Duran Video/Kolaj - Belge: Yaşam Katmanları

Oturumlar herkesin katılımına açıktır; konuşma dili Türkçe’dir.

İstasyon, Kadir Has Üniversitesi’nin devraldığı İstanbul Ansiklopedisi Arşivi’nin dijital ortama aktarılarak bir çevrimiçi yazılım aracılığıyla erişime açılması için SALT ortaklığında sürdürülen üç yıllık çalışmanın bir uzantısı olarak 16 Haziran’a kadar SALT Beyoğlu’nun giriş mekânı Forum’da yer almaktadır.
 

YORUM EKLE

banner36