“Oyun Teorisinin Sosyolojide Kullanımı”

Toplumsal Yapı araştırmaları kapsamında “Oyun Teorisinin Sosyolojide Kullanımı” atölyesinde "Sosyoloji'de Oyun Teorisi Nasıl Kullanılır?" sorusunu cevabı araştırılacak.

“Oyun Teorisinin Sosyolojide Kullanımı”

oplumsal yaşamın gelişen ve değişen koşulları sosyal bilimler çalışmalarını da yakından etkilemektedir. Toplumsalı anlamak ve açıklamak için geliştirilen teori ve modeller daha önce ya da şu anda gözlemlenen olayların güçlü açıklamalarını mümkün kılarak gelecekteki olaylarla ilgili tahminler yapılabilmesini ve çıkış noktaları oluşturulabilmesini mümkün kılmaktadır. Teorilerin farklı disiplinlerdeki uygulamalarla birlikte kullanımı ise kavramsallaştırma ve değerlendirmeleri zenginleştirmektedir. Nitekim son yıllarda daha da önemli hale gelen disiplinlerarası yaklaşım, teoride ve uygulamada ortaya çıkan yeni uygulamalarla birlikte farklı araştırma alanları açmaktadır.

Sosyolojinin farklı disiplinlerden beslenen doğası ise yeni ve farklı düşünme, uygulama ve örgütlenmelerin, modellerin işlevsel hale getirilmesi açısından sosyal süreçleri anlamak, açıklamak için imkanlar sunmaktadır. Bu programda oyun teorisi, yeni kurumsalcılık, sistem analizi gibi sosyoloji dışından uygulama ve yöntemlerin sosyolojide ve daha özelde toplumsal yapı araştırmalarında kullanışının ele alınarak lisansüstü çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Bu serinin ilk atölyesinde oyun teorisinin sosyolojide kullanılma biçimini ele alınacaktır. Lisansüstü öğrencileri katılabileceği atölyeye başvuranlar arasında seçilenler kabul edilecektir. 

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 20:00
banner25
YORUM EKLE

banner26