Osmanlıca İhtisas Seminerleri: Nümismatik

Osmanlı Çalışmaları: Dil ve Kaynaklar ana başlığı altında Osmanlıca Seminerleri’nden sonra ikinci kademe olarak tasarlanan Osmanlıca İhtisas Seminerleri, sene içerisinde paket programlar halinde ve bir birini takip edecek şekilde Yazma Eserler, Nümismatik, Tenkitli Metin Neşri, Osmanlı Arşivleri, Diplomatika, Arşiv, Osmanlı Epigrafisi: Kitabeler-Mezar Taşları, Hüsn-i Hat, Metin Tahlili gibi alanlarda oluşturulmaktadır.

Osmanlıca İhtisas Seminerleri: Nümismatik

Kültür mirasımızın ve tarihimizin önemli kaynakları olan el yazması eserler; tarih, din, dil, felsefe, coğrafya, astroloji, fen bilimleri gibi çeşitli konularda, yazıldığı dönem ve yere ait temel bilgileri bünyesinde toplayan, bilim ve sanat dünyasının ilk elden kaynaklarını oluşturmaktadır. Genel olarak tarih ve özel olarak Türkiye ve Osmanlı çalışmalarının çok önemli bir parçası olan yazma eserlerin tanıtılması ve tartışılması amaçlanan bu seminerde, büyük bir kültür ve ilim hazinesi olan yazma eserler görsel örnekler eşliğinde tanıtıldıktan sonra bu eserlerden nasıl yararlanılabileceğine dair ipuçlarının verilmesi hedeflenmektedir.

M. İskender Targaç* nezaretinde 15 ve 22 Şubat, 1 Mart 2019 Cuma günleri 16.00-18.00 saatleri arasındadüzenlenecek olan ihtisas semineri, ilgili olan herkesin katılımına açıktır.

Katılımcılardan beklenilenler: 

  • Osmanlıca bilgisi
  • Toplantılara düzenli katılım

Bu çerçevede Nümismatik seminerine katılmak isteyenler 2-12 Şubat 2019 tarihleri arasında online olarak başvurularını yapabilirler.

Başvuru için tıklayınız...

Not: Seminer ile ilgili salon, gün, saat vb. detaylar başvuruda bulunanlara e-posta ile ayrıca bildirilecektir.

YORUM EKLE