Osmanlı'da İlm-i Hadis kitap tanıtım toplantısı

Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen ilmî çalışmaları basılı neşriyata dönüştüren İSAR Yayınları, Osmanlı’da İlimler Dizisi kapsamındaki son ürünü olan Osmanlı’da İlm-i Hadis kitabını geçtiğimiz günlerde ilgili okurların istifadesine sundu.

Osmanlı'da İlm-i Hadis kitap tanıtım toplantısı

Klasik İslami ilim geleneğini yeni ve bütüncül bir bakış açısıyla ele alma hedefinde olan bu teşebbüs kapsamında şimdiye dek Osmanlı’da İlm-i Fıkıh (2016), Osmanlı’da İlm-i Kelam (2017), Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf (2018) ve Osmanlı’da İlm-i Tefsir (2019) kitapları literatüre kazandırılmıştı. Editörlüğünü Prof. Dr. Zekeriya Güler, Prof. Dr. Bekir Kuzudişli ve Dr. Arş. Gör. Mustafa Celil Altuntaş’ın yaptığı Osmanlı’da İlm-i Hadis çalışmasıyla birlikte yayın dizisi 5’inci kitabına imza atmış oldu.

Osmanlı döneminde hadis ilminin durumunu ele alan ve beş bölümden oluşan Osmanlı’da İlm-i Hadis kitabı içerisinde müstakil konu başlıkları etrafında kaleme alınmış yirmi beş adet metin yer alıyor. Âlimler ve eserleri başlığını taşıyan ilk bölümde bu dönemdeki âlimlerin telifleri incelenmektedir. Meseleler başlıklı ikinci bölümde hem Osmanlı döneminin Memlükler dönemiyle bir mukayesesi hem de hadis disiplini içerisinde yürütülen bazı tartışmalı konular yer almaktadır. Üçüncü bölümde Osmanlı döneminin hadis icazeti ve hadis usulü konularındaki durumu ele alınmış olup, şerh ve haşiye geleneği başlığını taşıyan dördüncü bölümde Osmanlı döneminde hadis ilmine dair şerh ve haşiye türünde kaleme alınan bazı eserler tedkik edilmiştir. Beşinci ve son bölümde ise Sünnî-Şiî etkileşimiyle alakalı yazılar bulunmaktadır. Bu metinler ele aldıkları konuları tedkik etmekle birlikte Osmanlı’da ilm-i hadis konusunda yapılacak çalışmalar için de örnek niteliğinde birer çerçeve sunmaktadır.

İddia, yöntem ve kapsamıyla sahada yürütülen araştırmalara ışık tutacak olan bu eser, 17 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.00’de tertip edilecek bir lansman toplantısıyla ilim camiasına tanıtılacak. Kitabın editörlüğünü üstlenen isimlerin konuşmacı olarak katılacağı toplantı, Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Yayın Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 18:15
YORUM EKLE

banner19

banner36