“Mekteb-i Tıbbiye" Ülker Erke minyatürleri ile tıp tarihi

Zeytinburnu Belediyesi 14 Mart Tıp Bayramını Ülker Erke’nin tıp tarihini anlattığı çok özel minyatürleri ile kutluyor. Hem de Osmanlı döneminde askeri hastane olarak inşa edilen ve bugün Kazlıçeşme Kültür Merkezine dönüştürülen tarihi bir mekânda. Ayrıca sergi Ülker Erke’nin hocası, Türk sanatının büyük üstadı Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in aziz hatırasına ithaf ediliyor.

“Mekteb-i Tıbbiye" Ülker Erke minyatürleri ile tıp tarihi

Açılış: 14 Mart (Perşembe), 18:30

Kapanış: 14 Nisan (Pazar)

Yer: Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat Galerisi

Türk Sanatının mihenk taşı Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver atölyesinde yetişen Ülker Erke, minyatür sanatının kuşkusuz en önemli isimleri arasına adını yazdırmayı başarmış bir sanatçıdır. Ülker Erke, Nakkaş Osman, Levni ya da Buhari gibi döneminin etkin konularını kendi stilizasyonu ve aktarım biçimiyle yüzeylere taşıdı. Çalışmış olduğu konuları yapmış olduğu derinlikli araştırmalar sonucunda belgesel bir kurgu ile birleştirip minyatüre dönüştürdü. Bu çalışma dizilerinden başlıcaları; Karacaoğlan ve Nedim’in şiirlerinden yola çıkarak hazırlamış olduğu özgün minyatürler, Hz. Mevlana’nın dünya müzeleri ve sanat

tarihinde yerli ve yabancı sanatçılar tarafından yapılmış olan portreleri ile Mevlevilik konulu minyatür ve tezhipler, Edremit yöresi araştırmaları ve folkloru, Osmanlı’dan günümüze gemiler, masal ve efsaneler, Atatürk evleri, kuşlar, Mevlevihaneler, Edremit ve zeytinin tarihçesi ve bu sergide görülebilecek olan Selçuklu ve Osmanlı dönemi hastane ve darüşşifaları gibi tarihi sağlık yapılarını ele aldığı konular, Ülker Erke’nin araştırmaları ile hayat bulmuş önemli proje başlıklarındandır. Sanatçı, bu çalışmaları hazırlarken bir minyatürcü tavrının yanı sıra, bir tarihçi ve mimar gibi konularını etüt etti ve atölyesini bir laboratuvar ortamına dönüştürerek üretimlerini devam ettirdi. Gidilebilen yerler mutlaka fotoğrafladı ve dosyalandı; kaynaklar, yayınlar, haberler araştırıldı, arşivlere girildi ve ulaşılabilen yerlerden ya da kimselerden kaynak, bilgi ve belgeler toplandı. Bazı konu başlıkları dört, beş yıl bazıları ise yirmi yıl gibi süreçler

sonucunda ancak ortaya çıkartılabildi. Bu sergide yer alan çalışmaları ile Türkiye’nin tarihi sağlık kurumları ile tıp tarihine kısa bir gezinti yapacağız. Zamanlama açısından da oldukça önemli... Çünkü 14 Mart tarihini “Tıp Bayramı” olarak takvimlere kaydettiğimiz bugün, Türkiye'de modern anlamda tıp eğitiminin 14 Mart 1827 tarihinde başlamış olduğu gün. Tıp eğitimine oldukça önem veren Sultan II. Mahmud döneminde İstanbul Darülfünun ile tıp eğitimi başlamıştır. Devam eden yıllarda inşa edilen hastaneler ve hızla gelişme sağlayan tıbbiye ile günümüz modern tıbbının temelleri atılmış oldu. Ülker Erke’de 1990’lı yılların sonuna doğru ilgilenmiş olduğu bu konu başlığındaki çalışmalarını Selçuklu ve Osmanlı’daki darüşşifalardan başlatarak tıbbiyelere kadar taşıdı. Erke’nin bu konu başlığı altında toplamış olduğu çalışmaları sayesinde Türkiye’nin tıp tarihini bir film şeridi gibi izleyeceğiz.

ÜLKER ERKE KİMDİR?

Ülker, adını akrabası olan Süheyl Ünver verdi ve onyedi yaşına geldiğinde de tezhip ve minyatürü Ord. Prof. A. Süheyl Ünver (1898-1986)’den öğrendi. 1958 yılında hocasından icâzetini aldı. Türk Süsleme Seminerleri'nde hocasına uzun yıllar yardım etti. Ayrıca ressam Ali Sami Boyar ile beş yıl resim çalıştı. Ressam Ercüment Kalmık'tan desen ve anatomi öğrendi. Süheyl Ünver’in vefatının ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji

Kürsüsündeki Türk Süsleme Grubunda öğretim hizmetine başladı. 1998 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 

*Karacaoğlan ve Nedim'in şiirlerinden özgün minyatürler,

*Mevlevilik konulu özgün tezhip ve minyatürler, Mevlana portreleri (araştırma ve toplama)

* Edremit yöresi folkloruyla ilgili özgün minyatürler,

* Minyatürlerde gemiler ( araştırma, toplama ve özgün)

* Masal ve efsanelerle ilgili özgün minyatürler

* Minyatürlerle Atatürk Evleri

* Masal ve efsanelerle ilgili özgün minyatürler

* Minyatürlerle Atatürk Evleri ve Atatürk'le Anıtlaşan Yapılar (grup çalışması)

* Kuşlar (araştırma, özgün)

* Mevlevîhâneler

* Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Hastaneleri, gibi değişik konularda hazırladığı eserleri ile 17 kişisel sergi açmış, 60 dolaylarında da grup sergisine katılmıştır.

KİŞİSEL SERGİLERİ

1963 - Minyatür ve Tezhip, Beyoğlu Şehir Galerisi

1963 – Mevlevilik, Beyoğlu Şehir Galerisi

1987 – Mevlana Portreleri – İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi

1990 – Geçmişten Günümüze Minyatürler – Vinci Galerisi (Gülbün Mesera ile birlikte)

1991 – Minyatürlerde Gemiler – Hor-Hor

1991 – Minyatürlerle Efsane Gemilerden Osmanlı Donanmasına – Galleria

1992 – Gemiler – Gölcük Donanma Komutanlığı

1992 – Gravür ve Minyatürlerle Edremit Folkloru – Edremit

1993 – Gemilerde Teknolojik Değişimler – Marmara Üniversitesi

1993 – Kitaplardan Uçan Kuşlar – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1994 – Gemiler – Tuzla Deniz Harp Okulu

1994 – Gemiler – Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Resim ve Sanat Galerisi

1998 – Edremit Yöresi Folkloru ve Minyatürleri – Balıkesir

2001 – Mevlevihaneler – Yıldız Sarayı Çit Kasrı

2002 – Mevlevihaneler – Konya İl Halk Kütüphanesi

2002 – Mevlevihaneler – Manisa

2013 – Mevlevihaneler – SKSM Küçükçekmece

KARMA SERGİLERİ

1960 – Gümüşsuyu Teknik Ünv. Kadınları Koruma Derneği Sanat Kulübü

1960 – Şehir Galerisi

1961 – Paris Exposition International le Club Feminen

1962 – Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu Sanat Galerisi

1963 – Emirgan Belediye Korusu, Lale Sergisi

1965 – Fatih Millet Kütüphanesi, Lale Sergisi

1965 – İstanbul Ünv. tıp Tarihi Ens. Semineri, Lale Sergisi

1967 – Kazım Taşkent Sanat Galerisi- Galatasaray

1983 – Alarko, Eski Yazılar ve Yaygılar

1985 – Hz. Mevlana’yı Anma – İstanbul

1986 – Cağaloğlu Anadolu Lisesi

1987 – Plastik Sanatlar Sergisi

1987 – A.K.M. Türk Kadınından Esintiler

1987 – Cerrahpaşa Tıp Fak. Deontoloji Ana Bilim dalı

1988 – Kazım Taşkent Sanat Galerisi – Süheyl Ünver öğrencileri

1988 – Alarko, Tarihi Türk Evleri Koruma Derneği

1988 – Alarko, Haliç Lioness Klübü

1989 – Cerrahpaşa Kütüphane Salonu

1989 – Robert Koleji 125. yılı

1990 – Yıldız Sarayı Sanat galerisi

1990 – İÜ. Rektörlüğü Kültür Merkezi

1993 – Türk Ocakları İstanbul Şubesi

1994 – Yıldız Sarayı, Musahip Ağalar Dairesi, 15. yy. Semerkant Türk Tezhipleri

1995 – İzfaş, İzmir

1995 – Şeyh Galip Günleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü

1995 – Cerrahpaşa- Hüseyin Kutlu için açılan sergi- İstanbul

1995 – İstanbul’un fethinin 542. Senesi, Taksim Sanat Galerisi- İstanbul

1996 – Mekke, Medine Tasvirleri – Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi- İstanbul

1996 – IV. Tıp Tarihi kongresi, Süheyl Ünver anısına – İstanbul

1996 – Karma sergi – Frankfurt – Almanya

1996 – Minyatürlerle Atatürk Evleri- Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi – İstanbul

1997 - Minyatürlerle Atatürk Evleri – Tuzla Deniz Harp Okulu

1997 – Asırlar Boyunca Kadın - Fransız Kültür Merkezi – İstanbul

1997 – Atatürk Evleri – Anıtkabir – Ankara

1997 – Atatürk Evleri – Emlak Bankası Sanat Galerisi – Ankara

1997 – Atatürk Evleri - Balıkesir

1997 – Atatürk Evleri – Cumhuriyet Müzesi – Ankara

1997 – Atatürk Evleri – Resim Heykel Müzesi – Ankara

1997 – Atatürk Evleri - Doğuş Ünv. – İstanbul

1998 – Atatürk Evleri – Eskişehir

1998 – Atatürk Evleri – Afyon

1998 – Askeri Müze Harbiye – İstanbul

1998 – Atatürk Evleri- Atatürk Müzesi – Şişli - İstanbul

1998 – Geçmişten Günümüze Minyatür – Taksim Sanat Galerisi

1998 – Atatürk Evleri – Samsun – Havza- Amasya – Erzurum – Sivas –

Dumlupınar – İzmir- Bursa

1999 – Minyatür Sanat Galerisi, Türk Minyatür ve Tezhip sergisi

2000 – Taksim Sanat Galerisi – Beyoğlu – İstanbul

2000 – Osmanlının 700. Yılı Nedeniyle Karma Sergi – Çift Kasrı – Yıldız – İstanbul

2000 – Osmanlının 700. Yılı Nedeniyle Karma Sergi – Çırağan Sarayı – İstanbul

2000 – Eski Zaman Mevlevileri – Galata Mevlevihanesi – İstanbul

2011 - Sufi Işığı – Cennet Kültür ve Sanat Merkezi – Küçükçekmece – İstanbul

2016 – Mevlana’nın Yolu – SKSM – Küçükçekmece

2017 – Mevlana’yı Anlamak – Pendik - İstanbul

Yayın Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 12:41
YORUM EKLE

banner19

banner36