Âlimler sizi yüzyıllardır aldatmadı

Ebubekir Sifil Hoca, İSBEK’te verdiği seminerde hadis, sünnet ve kader konularında çok önemli vurgular yaptı.

Âlimler sizi yüzyıllardır aldatmadı

 

Ebubekir Sifil Hocamız, geçmişten günümüze kadar gelen ilmî müktesebatımıza değer verme ve âlimlerimizin kıymetini bilme anlamında birçok fazilete sahip örnek bir âlimimiz… Geçmiş ulemayı ve onların aktardıkları ilimleri bir çırpıda silen, “varsa yoksa benim dediğim” diyenlerden değil…

Ebubekir Sifil Hocamız, geçmiş ulemamızı gözden düşürmeye çalışan, “Kur’an böyle diyor” diyerek de aykırı görüşlerine kılıf uyduran bir takım kimselere karşı, yaptığı ilmî çalışmalarıyla ve konferanslarıyla Müslümanları uyarma vazifesini en güzel bir şekilde yerine getiriyor. Müslümanların geçmişten günümüze kadar oluşturdukları ilmî birikime küçümser tavırlarla bakanlara seviyeli bir şekilde gerekli cevabı veriyor. Her platformda insanlara sürekli; “Geleneğinizden ve âlimlerinizden bu kadar çabuk şüphelenmeyin” mesajı veriyor. Çünkü âlimlerin bizi Asr-ı Saadet’e ve Efendimiz aleyhis selatü ve selam’a bağlayan sağlam köprü olduğunu ve onlar sayesinde sahih din anlayışının nesillere aktarıldığını söylüyor.

Bazı meseleleri tekrar tartışmaya gerek yok

Geçtiğimiz günlerde Ebubekir Sifil Hocamız, Sümbül Efendi Camii’nin yanındaki İSBEK’te akşam saatlerinde bir seminer verdi. Bu seminerde bizim için hayati öneme sahip olan Kur’an ve Sünnet bütünlüğü konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Ümmet-i Muhammedin bu asırda insanlığa sunabileceği pek çok hakikat varken, enerjimizi birbirimizin görüşlerini çürütmekle harcadığımızı ifade eden Ebubekir Hoca, üzerinde yüz yıllardır tartışmalar yapılmış birtakım meseleleri yeniden tartışmamızın, Amerika’yı yeniden keşfetmemizin kimseye bir yararı olmayacağını söyledi.Ebubekir Sifil

İlmî meseleleri halka indirmeyin

Âlimlerin ilgilenmesi gereken meselelerin halka arz edilmesinin de sağlıklı olmayacağını ifade eden Ebubekir Hoca, konuşmasına şöyle devam etti: “İlmî kitaplar sokaktaki insan okusun, düşünsün ve kafasını meşgul etsin diye yazılmaz. Sıradan insanın kafası çetrefilli ilmî meselelerle meşgul edilmemelidir. O insanın zihni, beyni bulandırılmamalıdır. O insan saf bir şekilde, düzgün bir şekilde inanmalı ve yaşamalıdır. İlmî meseleler ise âlimler arasında oturulup tartışılmalıdır. Bunu halka indirdiğiniz zaman bazı öngörülemeyen yıkımlara sebebiyet veriyor. İnsanlar kendi inançlarından, dininden şüphe duyar hale geliyorlar.”

Hadislerden şüphelenmenizi gerektirecek bir neden yok

Son dönemlerde hadisler üzerinde şüphe bulutları üretmeye çalışan kimselere karşı da uyarılarda bulunan Ebubekir Hoca, şunları söyledi: “Bizim hadislerin sıhhatinden şüphe duymamız için elimizde gerçekten sağlam, geçerli bir delilimizin olması lazım. Ama bunun için bir delilimiz yok. Efendimiz aleyhis selatü ve selam’ın sünnetini, örnekliğini, kılavuzluğunu bir kalemde çizip atmayalım. Biz sünnete zarar veremeyiz, o yapı devam eder, biz kendimize zarar veririz. Allah Teala nurunu tamamlayacaktır. Biz kendimizi o nurdan mahrum bırakırız, mesele budur. Aman dikkat edin, kafanız bu kadar kolay karışmasın, itikadınızdan, imanınızdan bu kadar kolay şüphe etmeyin.”

Oryantalistlerden etkilenmeyin

Kur’an ve Sünnet üzerinde yüzyıllardır araştırmalar yapıldığını ve ilmî bir birikimin ortaya çıktığını söyleyen Ebubekir Hoca, insanların bu birikime katkı sağlayabileceklerini, ancak bu birikimi tümden reddederek insanları bu birikimden soğutmaya haklarının olmadığını söyledi. Bu tarz bir yaklaşımın oryantalistlerin yaklaşımı olduğunu ifade eden Ebubekir Hoca, oryantalistlerin varlık amacının bu milleti kendi aidiyetlerinden koparmak, bu milletin zihin kodları ile oynamak, onları zihnen kendileri gibi düşünen uydular haline getirmek olduğunu söyledi.

Bunlar yeni fikirler değil

Halkın yeni gibi zannettiği bir takım aykırı düşüncelerin aslında yeni olmadığını söyleyen Ebubekir Hoca, bunların bir yerlerden aşırma görüşler olduğunu şöyle anlattı: “Ortaya koydukları yaklaşımlar geçmişte ortaya konulanların aslında kötü birer taklidi, tabiri caizse karikatürü. Eskiden bu meseleler daha ciddi bir şekilde tartışılıyordu. Farklı ekollerin kaynakları bugün elimizde… Mesela uzun yıllar Ehl-i Sünnet ile Mutezile arasında bir tartışma olmuş. Kaynaklardaki bu tartışmalara baktığınızda bir ciddiyet, bir derinlik olduğunu görüyorsunuz. Mesela bugün Kur’an ve Sünnet’in tarihsel olduğunu söyleyen bir ekip var. Hüküm bildiren ayet ve hadislerin özellikle yedinci yüzyıl Arabistan’ına mahsus olduğunu söyleyen bir akım… Kendilerini Mutezile gibi bir fikir akımı ile desteklemek gibi bir gayret içindeler. Mutezile’nin temsilcileri bugün yaşıyor olsalardı günümüzdeki tarihselcileri kapılarından kovarlardı.”

Âlimler sizi yüzyıllardır aldatmadı

Bazı kimselerin kendi görüşlerini her şeyin önünde tutarak onları İslam’ın doğruları olarak lanse ettiklerini söyleyen Ebubekir Hoca, bu konuda şunları söyledi: “Bugün birileri ortaya çıkıp tarihte kalması gereken bir meseleyi yeniden gündeme getirip; ‘Bu âlimler, bu kitaplar sizi yüzyıllar boyunca aldatmış, Allah’ın kitabından uzaklaştırmış; ben şimdi sizi hakikate götüreceğim’ gibi bir iddia ile ortaya çıkıyorsa bunlara karşı da dikkatli olmamız gerekir. Bu kimseler kendi şahsi ilmî maceraları olarak bu meseleleri araştırabilirler, bunda bir mahsur yok. Ama kendince elde ettiği neticeyi insanlara İslam’ın doğrusu diye sunmamalılar. Bu ümmeti 1400 yıldır üzerinde yürüdüğü yoldan, kendi aidiyetlerinden, kimliğinden uzaklaştıracak şekilde bunu söylememeliler.”

kDin bozulmadı, sahih din ortada

Ebubekir Sifil Hoca son dönemlerde daha fazla dillendirilen yanlış anlayışları net ve çarpıcı şekilde ortaya koyduğu konuşmasında asırlardır din bozuldu diyen zihniyetin temel argümanını çok güzel bir şekilde çürüttü. “Din asırlardır bozulmuş” tezine karşı şunları söyledi: “Eğer durum onların dediği gibiyse Cenab-ı Allah’ın yeni bir Peygamber göndermesi lazım. Cenab-ı Allah tekrar yeni bir peygamber göndermeyecek. O zaman bu dinin gönderildiği andan kıyamete kadar sabit, müstekar, sahih bir şekilde ayakta durmuş olması lazım. Diyorlar ki; bu ümmet öyle bir sapıttı ki Kur’an’ı nefsine uyurdu, evirdi çevirdi ve yeni bir din çıkardı. Peygamberler tarihine bakın, peygamberler tam da böyle durumlarda gönderilmiştir. Kur’an’ın da başına böyle bir iş geldiyse Allah Teala’nın muradı gerçekleşmedi, bize yeni bir din, yeni bir kitap, yeni bir peygamber lazım. Bu ümmet bu kitabı, bu dini bu kadar tahrif ettiyse o zaman Allah Teala’nın yeni bir kitap göndermesi lazım. Ama biz biliyoruz ki bu din son ve tamamlanmış dindir. O halde bu şekilde bir bozulmadan bahsedemeyiz.”

Usul-ü fıkıh çok önemlidir

Birtakım aykırı söylemleri gündeme getirmeye çalışan kimselerin eski âlimlerimiz kadar derinlikli ve ciddi kimseler olmadığını söyleyen Ebubekir Hoca, özellikle Osmanlı medrese tecrübesindeki ilmî ciddiyetin üzerinde durdu. Osmanlı medreselerinin sahih çizgiyi sürdürmelerinin nedenini ise son derece isabetli olarak şöyle tespit etti: “Osmanlı medrese tecrübesinde ne vardı? Osmanlı medreselerinde durup dururken usul-ü fıkha ve usul-ü dine ağırlık verilmiş değil. Osmanlı medreselerinde bu iki ilim dalının ağırlığı vardır. Neden acaba böyle yaptılar? Dinî ilimler olmadan Kur’an ve Sünnet hayatımıza yansımaz. Usul ilimlerini bilmediğimiz zaman zihnimizde hep oynak ve kırılgan bir yapı var demektir.”

Kaderi inkâr edenden beriyim

Kader konusunda bazı açıklamalarda bulunan Ebubekir Sifil Hoca, kaderi inkâr eden zümrenin de bugün ilk defa ortaya çıkmadığını söyledi. İslam’ın ilk asırlarında bu konunun tartışıldığını ifade eden Ebubekir Hoca sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak coğrafyasında Mabet el Cüheni diye bir zat var. Kader hakkında; ‘Kader yoktur, insan kendi fiillerini kendisi yaratır, ilahi takdir diye bir şey yoktur’ diye fikirlerini beyan ediyor. O dönemle ilgili kaynaklarda şöyle bir olay zikrediliyor: Tabiundan iki kişi hac ve umre için Mekke’ye gidiyorlar. Oradan Medine’ye gidiyorlar. ‘Bu adamın söylediklerini sahabeden birini bulup ona söylememiz lazım’ diye düşünüyorlar. Abdullah İbni Ömer radiyellahü anh’ı görüyorlar. Ona bu zatın söylemlerinden bahsediyorlar. Abdullah İbni Ömer diyor ki: ‘O adama söyleyin, Abdullah bin Ömer o adamdan beridir, o adam da benden beridir. Biz Efendimizden böyle işitmedik, sahebenin büyüklerinden böyle duymadık, kader vardır, kader haktır’ diyor ve onlara konuyla ilgili bazı hadisler naklediyor.”

Ebubekir Sifil Hoca kader konusunda bu anekdotu aktardıktan sonra bazı hadis-i şerif metinlerini okuyup izah etti. Bu meseleyi de şu cümle ile kapattı: “Allah Teala yazdığı için biz bir şeyi tercih etmiyoruz, biz kendimiz tercih edeceğimiz için Allah yazmış. O bizim neyi tercih edeceğimizi biliyor çünkü…”

Süleymaniye’de kaç kitap var?

Ebubekir Sifil Hoca bu konuşmasında bir de Süleymaniye Kütüphanesi ile ilgili bir çağrıda bulundu. Şunları söyledi: “Süleymaniye Kütüphanesi bendenize göre yeryüzünün en büyük yazma eserler kütüphanesidir. Henüz Süleymaniye’nin adam akıllı bir fihristi çıkarılmadı, Süleymaniye’de kaç kitap olduğunu bile tam olarak bilemiyoruz. İlgililere de buradan sesleniyoruz; ‘Bu işe bir el atın, Süleymaniye’yi bu gariplikten, bizi de bu ayıptan kurtarın’ diyoruz.  Ciddi bir çalışma yapıldığında mevcudun en az on katı kitap çıkacağına ben kaniyim.”

Ebubekir Sifil Hocamızın bu semineri benim açımdan gerçekten çok istifadeli oldu. Akşamın bu geç saatinde burada bulunmama değdi. Seminerin sonunda bu kıymetli âlimimizle fotoğraf çektirmemiz de benim için güzel bir hatıra oldu.

 

Aydın Başar haber verdi

YORUM EKLE
YORUMLAR
Said Ramazan
Said Ramazan - 10 yıl Önce

Sizce "halka" açık bir toplantıda böyle bir konuşma yapılmış olması tuhaf değil mi?Kaldı ki Ebubekir Bey ve arkadaşları televizyonda da program yapıyor. "Halk" "her yerde" yani. O yüzden meselenin aslı başka gibi geliyor bana. Hem modern zamanlarda sorgulanamaz konumunu yitiren ulemanın postmodern zamanlarda sorgulanmaması da mümkün değil ayrıca. İlim kavramınının temel anlamına gidildiğinde her mümmin/müminenin alim olduğunu da bilmiyor değiliz. Vesayete her yerde karşıyız hocam!

Cevat Akkanat
Cevat Akkanat - 10 yıl Önce

İlmi meseleleri halka indirmemek ne demek şimdi? Anlaşılır gibi değil...

Halit
Halit - 10 yıl Önce

ciddi bir ilmi birikim isteyen meselelerin halka indirilmesi,bu meselelerin halk nezdinde tartışılması gerçektende çok sakıncalıdır.Öncelikle halk ilmi bir birikime sahip olmadığından meseleya vakıf olamayacak dolayısıylada ilmi bir sonuca varamayacaktır.Hele hele bu anlayış yaygınlaştığı zaman halk arasında fitne ve kavga çıkacaktır.Bu yüzden herkes duracağı yeri bilmeli...

Ali Sözer
Ali Sözer - 10 yıl Önce

Çünkü dinimiz İslâm amel etmek için gelmiştir. Meseleleri tartışıp durmak için değil. Meseleleri tartışıp duranlar halkın aklını karıştırmaktan başka bir şey yapmıyor. Zaten sadece dinî mevzularda değil, bütün alanlarda ilmî meseleler ihtisas sahibi kimseleri ilgilendirir.

sami
sami - 10 yıl Önce

acaba ilmî meseleleri örneğin kelâmî bir meselenin delilini tartışırken, delilin evvela vurûdunun katî veya zannî olup olmadığını,sonrasında delaletinin de katî veya zannî olup olmadığını tespit etmek, oradan da bi'z-zarure fıkıh usulüne ve oradan da mantığa ve oradan da ilm-i meânîye,ve oradan da beyâna ve oradan da bedî'a atıflar yapmak gerektiği için olabilir mi, söyler misiniz lütfen bu atıflardan bir vatandaşın hissesine düşen nedir,muhkemdir efendim muhkemdir, nenelerin imanı muhkemdir!

y. t. günaydın
y. t. günaydın - 10 yıl Önce

sanırım bazı yanlış anlamalar var: ebubekir bey'in söylediklerini halka indirmeyelimden çok, halka anlayabileceği şekilde ve kadarıyla; yani indirgeyerek indirelim demek isteniyor. yoksa halktan kaçar mı hiçbir mevzu? mesele 'nihayete ulaşıp oradan tekrar halka dönebilme' meselesidir. Allah böyle münevverler nasip etsin bize.

sena t.
sena t. - 10 yıl Önce

Allah razı olsun haberi yazandan ve Ebubekir hocadan..Bu mevzunun net olarak anlaşılabilmesi için Sifil hocamızın kitapları ve söylemleri ortadadır, işin arkasında ne oldugunu bilmeden yorum yapmak yerine gerçekten anlamak isteyen bunlara başvurabilir.Zira sohbette bahsedilen problemin pratiğe yansıması çok acı sonuçlar doğurabiliyor..Allah istikametten ayırmasın kimseyi..O sebeple Sifil ve darulhikme ekibi çok önemli hakikatleri gösteriyorlar,ALLAH hepsinden razı olsun.

sena t.
sena t. - 10 yıl Önce

not: ilm-i hal adlı programı zaten aylardır yayından kaldırıldı.Herhalde türk halkına öylesine ilmi meselelerin tvde konuşulması dahi ağır gelmiş olacak ya da reyting bulmamış olacak ki kanal hiç bir sebep belirtmeden programı sonlandırdı.bu trajikomik hadise bile ahvali gözler önüne sunmaya yeter.öyle ki akılları bulanmışlar bir tam kararlılıkla başkalarının akıllarını da bulamaya azmetmiş vaziyette. ve en kötüsü bunun hakikat oldugunu iddaa ederek..