Klasik Düşünce Okulu Öğrenci Sempozyumu

Yoğun talep üzerine sempozyum 27 Nisan 2019 Cumartesi günü İstanbul'da düzenleniyor.

Klasik Düşünce Okulu Öğrenci Sempozyumu

Klasik Düşünce Okulu (KDO), 2016 yılından bu yana İslam düşüncesinin temel eserlerinin Türkiye’deki düşünce hayatını şekillendirmesi ve bu sayede bir düşünce sistemini kuran bu kütüphanenin yeniden dolaşıma girmesi yönünde bir misyon üstlenmektedir. KDO, bu misyonun yerine getirilmesinde yazı yazmaya özel bir önem atfetmektedir.

Bu çerçevede Klasik Düşünce Okulu Öğrenci Sempozyumu, öğrencilerin ele alacakları bir konuyu tebliğ formatında paylaşabileceği bir imkan sunmaktadır. İlki geçtiğimiz sene düzenlenen Öğrenci Sempozyumunun ikincisi 27 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecektir. Sempozyuma gönderilecek tebliğ konuları, KDO müfredatı kapsamında felsefe, kelam, tasavvuf ve usûl disiplinlerinde okutulan klasik eserlerin içerdiği herhangi bir konu/sorun/problem olabilir.

Tebliğ özetinin 300 kelimeyi; sunumu yapılacak tebliğlerin tam metninin ise 2500 kelimeyi geçmemesi gerekir. Sempozyumda sunulan tebliğlerin daha sonra makaleye dönüştürülerek web sitemizde yayınlanması planlanmaktadır.

Katılım Şartları:
- Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinde lisans ya da yüksek lisans öğrenimi görmüş/görüyor olmak (Doktora öğrencilerinin başvuruları kabul edilmemektedir.)

Not: Sempozyuma İstanbul dışından katılacak tebliğ sahiplerinin ulaşım masrafları, otobüs fiyatlarına endeksli olarak karşılanacaktır. Konaklama hizmeti ise verilemeyecektir.

Önemli Tarihler:

Başvuru ve Özet Gönderimi İçin Son Tarih: 20 Nisan 2019
Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 23 Nisan 2019
Sempozyum Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi

Sempozyum mekanı daha sonra ilan edilecektir.

YORUM EKLE