Klasik Düşünce Okulu dersleri başlıyor

Klasik Düşünce Okulu Üsküdar'da eğitimlerine başlıyor. Kayıtlar 15-25 Mart tarihleri arasında...

Klasik Düşünce Okulu dersleri başlıyor

Klasik Düşünce Okulu eğitimlerine başlıyor. Okul, Türkiye’de İslam medeniyet ve kültürüne dair lisansüstü çalışmalarda karşılaşılan altyapı yetersizliği sorununa çözüm üretmek ve bu çerçevede İslam düşüncesine ait mirası, sadece akademik çalışma konusu olmaktan çıkarıp lisans seviyesine indirerek orta öğretime İslam düşüncesi birikimiyle doğrudan irtibat kurabilen öğretim elemanları yetiştirmeyi hedefliyor.

Klasik Düşünce Okulu'nda Abdurrezzak Tek, Bilal Aybakan, Ekrem Demirli, Eşref Altaş, H. Nebi Güdekli, Halil İbrahim Üçer, M. Cüneyt Kaya, Osman Demir ve Ömer Türker gibi alanında uzman isimler tarafından İslam düşünce tarihi klasikleri bir eğitim müfredatı içerisinde okutulacak.  Yeni dünyanın kurucu klasiklerine de yer verilecek olan müfredat ile birlikte deneme ve makale yazımı konusunda da katılımcılara destek verilecek.

Klasik Düşünce Okulu’nun ilk döneminde İslam Düşünce Tarihi derslerinde şu eserler okutulacak: Hasan el-Basrî, Kader Risalesi; Kadı Abdulcebbar, Şerhu’l-Usuli’l-hamse; Ebu Hanife, Fıkh-ı Ekber; Haris el-Muhasibi, Akl ve Fehmü’l Kur’an; Taşköprülüzade, Mevzuatü’l Ulum; İmam Şafii, er-Risale; Ebu’l Hasan el-Eş’ari, İstihsan-ı Havz; Hakim et-Tirmizi, Hatmu’l Evliya; İbn Haldun, Mukaddime.

Klasik Düşünce Okulu kapsamında gerçekleştirilecek derslere, Üsküdar’da bulunan ve yakın bir zamanda Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hizmete sunulan İskender Baba Tekkesi ev sahipliği yapacak.

Klasik Düşünce Okulu katılmak isteyenler başvurularını 15-25 Mart 2016 tarihleri arasında //www.klasikdusunceokulu.org adresi üzerinden yapabilirler.

Yayın Tarihi: 16 Mart 2016 Çarşamba 17:07 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2016, 17:07
YORUM EKLE

banner19

banner36