Kişisel Arşivlerle Yeniden Müzik Tarihi Yazmak: Ali Rifat Çağatay Örneği

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi Kırkambar Tez-Makale Sunumu etkinliği kapsamında 24 Şubat Pazartesi günü Salih Demirtaş'ı konuk ediyor.

Kişisel Arşivlerle Yeniden Müzik Tarihi Yazmak: Ali Rifat Çağatay Örneği

Demirtaş'tan,  2019 yılında İstanbul Teknik Üniverversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde tamamladığı "Ali Rifat Çağatay'ın Özel Arşivinde Yer Alan yzper2 Kodlu Hamparsum Yazmasının Edisyon Kritiği" başlıklı yüksek lisans tezini dinleyeceğiz.

Türk Müziği’nin hafızası, temel olarak sözlü kültür yoluyla aktarılarak zihin dünyamızda var olmuştur. Yazılı kaynaklar üzerine yapılan çalışmalarda ise birincil kaynak statüsündeki kişisel arşivler, ezberleri değiştirecek yeni veriler ve metodolojik yaklaşımlar sunmaktadır. Erken 20. yüzyılın en önemli Türk Müziği temsilcilerinden bestekâr, ûdî, müzikolog Ali Rifat Çağatay’ın (1867-1935) özel koleksiyonu üzerine İTÜ Osmamlı Türk Müziği Araştırmaları Grubu (OTMAG) tarafından yapılan kataloglama çalışması ve bu kişisel arşivde yer alan malzemeler üzerine yapılan akademik çalışmalar Türk Müziği’nin tarihyazımına yönelik önemli kazanımlar içeren bir örnek oluşturmaktadır. Bu sunumda 85. vefat yıldönümü vesilesiyle Ali Rifat Çağatay ve özel koleksiyonu tanıtılacak; bu arşivde bulunan Hamparsum müzik notasyon sistemiyle kaleme alınmış bir el yazmasının edisyon kritiği üzerine yapılan tezden ise yeni metolojik yaklaşımlara bir örnek olması bağlamında bahsedilecektir.

24 Şubat 2020 Pazartesi 17:00 Salon: VEFA SALONU

Yayın Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:09
YORUM EKLE

banner19

banner36