Kerem Kınık Yemen'de yaşananları anlattı

BİSAV Küresel Araştırmalar Merkezi'nin Eylül ayındaki konuğu Yeryüzü Doktorları yönetim kurulu başkanı Dr. Kerem Kınık oldu. Kerem Bey, insani yardım faaliyetleri için bulunduğu Yemen’den bahsetti. Kübra Kayabaşı Albay etkinlikten notlarını aktarıyor.

Kerem Kınık Yemen'de yaşananları anlattı

BİSAV Küresel Araştırmalar Merkezi'nin Eylül ayındaki konuğu Yeryüzü Doktorları yönetim kurulu başkanı Dr. Kerem Kınık oldu. Kerem Bey, insani yardım faaliyetleri için bulunduğu Yemen’den bahsetti. Yemen’in tarihiyle ilgili kısa bilgiler veren Kınık, sonra, bize yaptıkları faaliyetler ve Yemen’in içinde bulunduğu son durum hakkında önemli bilgiler de verdi.

Bilindiği üzere 2010 yılında Tunus’ta başlayan halk hareketleri Yemen’de de yankı buldu. Fakat maalesef birçok bölgede olduğu gibi Yemen’de de bu halk hareketlerinin mutlu bir son değil bir başlangıç olduğu görülmüş oldu.

Devrim ve sonrasında yaşananlar

Kerem Bey, Yemen’deki bu halk hareketlerinin kısa sürede başarı kazanarak Ali Abdullah Salih rejiminin devrilmesine sebep olduğunu belirtti. Daha sonra Yemen’deki İhvan kolu sayılabilecek Islah Partisi’nin içinde bulunduğu geçici Mansur el Hadi hükümetinin kurulduğunu fakat bu hükümetin muhalefette bulunan Ali Abdullah Salih’in kirli ittifakları ve dış baskıların etkileriyle istenen seviyede başarılı olamadığını söyledi.

Bu vasatta toplumun yüzde beşini oluşturan ve küçük bir bölgede bulunan, İran’ın etkisinde kalmış İsna Aşeriyye mezhebine bağlı olan Husi’lerin ve Ali Abdullah Salih’in döneminden kalan askeri güçlerin birleşmesi ile geçici hükümete karşı devrimde bulunulduğunu belirtti. Daha sonra ise Suudi Arabistan’da iktidar değişikliği ile beraber Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin bu Husi hareketine karşı koalisyon oluşturarak Yemen’e müdahale ettiğini ifade etti.

 

Yemen’de kültür

Kerem Bey, Yemen’de kültürel anlamda büyük ölçüde Arap ve Hint etkisinin olduğunu söyledi. Yemen’de gat bitkisinin çok yaygın olduğunu ve erkeklerin yüzde sekseninin uyuşturucu etkisi olan bu bitkiyi tükettiğinden bahsetti. Gat bitkisinin günlük hayattaki olumsuz etkilerine rağmen insanların günde beş ile yedi saat arasında bu gat bitkisini tüketmek için ayırdıklarını söyledi. Çeşitli İslami örgütlerin bu gat bitkisiyle mücadele ettiğini fakat sistematik bir mücadele olmadığı için yeterince başarılı olunamadığını üzülerek ifade etti.

Yemen’de sosyo-ekonomi

Dünyanın en fakir üç ülkesinden biri olan Yemen’in gıdasının yüzde doksan oranında dışa bağımlı olduğunu söyledi. On üç milyon insanın içme suyu sıkıntısı çektiğini ifade etti. Sekiz yüz elli bin bebeğin açlık çektiğini ve bu açlıktan dolayı bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak yaygın hastalıkların çok yaygın olduğunu haber verdi.

Kerem Kınık, ayrıca Yemen’deki insani krizin dünyadaki çeşitli ittifaklar nedeniyle yeterince duyurulamadığını vurguladı. Hastanelerin neredeyse tamamının çalışmadığını, evlerde elektrik ve su olmadığı için mülteci konumundaki insanların evlerine dönemediğini söyledi.

Yemen’e Türkiye’nin yardımları

Yemen’de Türkiye’nin yaptığı tek bir diyaliz merkezi olduğunu ve savaş boyunca bu diyaliz merkezine ulaşamayan böbrek hastalarının hayatını kaybettiğini söyledi.

Kerem Bey, kısa vadede Türkiye’den Yemen’e yapılacak olan yardımlardan kısaca bahsetti. Kızılay’ın beş bin tonluk yardım gemisini Aden’e göndermek için hazırlıkların devam ettiğini ve yarım milyon TL değerinde ilaç sevkiyatı yapılacağını söyledi. Aşırı açlık çeken kişilerin normal hayata dönebilmesi için özel besinlerle beslenmesi gerektiğinden dolayı Yeryüzü Doktorları’nın üç tane beslenme sağlığı merkezini Aden, Taiz ve Hudeyde’de açmayı planladığını söyledi. Fakat Husi kuşatması nedeniyle Taiz’e giremediklerini ve orada üç milyon insanın kuşatma altında yaşadığını belirtti.

Kerem Bey son olarak İslam dünyasında çok ciddi bir organizasyonsuzluk olduğunu ve İslam dünyasının çok ciddi sıkıntıların olduğunu belirtti.

 

Kübra Kayabaşı Albay dinledi ve aktardı

YORUM EKLE