Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu

Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu, “Anayasa ve İdare Hukuku Perspektifinden Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ana temasıyla Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Kamu Hukukunun Güncel Meseleleri Sempozyumu

Tarih:

09 Ekim 2019 Çarşamba – Saat: 09.00 – 17.30

Yer:

Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinkaya İletişim Fakültesi Konferans Salonu

Sempozyum konuları:

 • İdare Hukukunun Bir Kaynağı Olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: Kanun Hükmünde Kararname ile Karşılaştırmalı Bir Analiz
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları
 • Yürütme Organının Güçlendirilmesi Eğiliminde Cumhurbaşkanlığı Sistemi
 • Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanının İşlemlerinin Yargısal Denetimi
 • İdarenin Denetiminde Devlet Denetleme Kurulunun “Yeni” İşlevi
 • Kanun – Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İkileminde İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi
 • Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Açısından Yasama ve Yürütme Organlarının Oluşumu ve Yetkileri Kapsamında Başkanlık Sistemi ve Türkiye’nin Yeni Hükümet Sisteminin İncelenmesi
 • Rasyonelleştirilmiş Bir Başkanlık Modeli Olarak Cumhurbaşkanlığı Sistemi
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türk Siyasal Sistemi Üzerindeki Etkileri
 • Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
 • Başkanlık Rejiminden Sapma: Seçimlerin Yenilenmesi
 • Türk ve ABD Başkanlık Hükümet Sistemlerinde Başkan ve Parlamento İlişkileri
 • Türk Anayasa Hukukunda Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu
 • Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ceza Hukuku Sorumluluğu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Aynur HASOĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk EROL
 • Prof. Dr. Ender Ethem ATAY
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir YILDIZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Muhammed GÖÇGÜN
 • Dr. Öğr. Üyesi Müzeyyen EROĞLU DURKAL
 • Prof. Dr. Ayhan DÖNER
 • Prof. Dr. Hasan TUNÇ
 • Doç. Dr. Cengiz GÜL
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BAYRAKTAR
 • Doç. Dr. Abdullah SEZER
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat TÜMAY
 • Doç. Dr. Cengiz GÜL
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇELİK
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hulusi AKKAŞ
Yayın Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 23:00
banner25
YORUM EKLE

banner26