"İlkokulda özgün eğitici etkinlikler 1. Ulusal Atölye Çalışmaları"

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Bölümü öncülüğünde "İlkokulda özgün eğitici etkinlikler 1. Ulusal Atölye Çalışmaları" gerçekleştirelecek.

"İlkokulda özgün eğitici etkinlikler 1. Ulusal Atölye Çalışmaları"

Günümüzde eğitim ve öğretim çabalarında yaşanan en önemli sorunlardan bir tanesi öğrenci niteliklerinde var olan farklılıklara karşılık verecek bir sürecin yürütülememesidir. Böyle bir süreçte sadece eğitim sisteminin yapısında veya programlarında yapılacak değiştirme ve geliştirme çabaları yeterli olamamaktadır. Sistemin iki önemli öğesi olan öğretmen ve öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları da bu sorunun çözümü için aktif rol oynamalıdır.

Millî Eğitim Bakanlığının 2017-2018 öğretim yılı verilerine bakıldığında ilkokul düzeyinde yaklaşık beş milyon öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenci grubuna eğitim ve öğretim hizmeti sağlamak için toplam 297.176 sınıf öğretmeni görev yapmaktadır. Yukarıda belirtilen sorun çerçevesinde düşünüldüğünde bu öğretmen grubunun karşısında birbirinden farklı beş milyon birey durmakta ve hepsi de etkili öğrenme yolunda öğretmenlerinin desteğini beklemektedir. Var olan örgün eğitim yapısı ele alındığında öğretmenlerin sınıf içinde tek tek öğrencilerin niteliklerine uygun, aynı zamanda ilgi, ihtiyaç ile beklentilerini karşılayacak bireysel öğrenme etkinlikleri düzenlemeleri olanaklı görülmemektedir. Burada karşımıza özellikle son yıllarda sıkça vurgulanan farklılaştırılmış öğretim kavramı çıkmaktadır. Bireyselleştirilmesi olanaklı olmayan öğrenme sürecini farklılaştırılmış bir öğretim süreci sağlayarak daha etkili bir hâle getirmek mümkündür. İşte burada da öğretmenlerin sınıf içinde geliştirdikleri, kendilerine ait yaratıcı ve yeni uygulamalar değer kazanmaktadır ve bu uygulamaların değeri diğer öğretmenler, öğretmen adayları ve öğretim elemanları ile paylaşıldığında artacaktır.

Bu düşünce ile yola çıkılarak hazırlanan atölye çalışmaları ile öğretim elemanı, öğretmen adayı ve öğretmen arasında iş birliği kurmak, dolayısıyla da kuram ve uygulama arasında var olan iletişim-etkileşim kopukluğunu ortadan kaldırmak, öğretmenlere yeni ve yaratıcı uygulamalarını meslektaşlarına, öğretim elemanlarına ve öğretmen adaylarına tanıtma olanağı sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun yanında sadece sınıf eğitimi lisans programında var olan öğretmenlik uygulaması dersleri ile sınırlı bir şekilde etkileşime giren öğretmen ve öğretmen adayları arasındaki bağı güçlendirmek, etkileşimin kalitesini arttırmak ve öğretmen adaylarının önüne yeni ve yaratıcı uygulamalar gerçekleştiren öğretmenleri meslekî gelişim açısından model olabilecek birer kaynak olarak sunmak atölye çalışmalarının amaçları arasındadır.

Başvuru Tarihleri: 15 Nisan 2019-14 Haziran 2019

Kabul Edilen Etkinlik Sunumlarının Duyurulması: 18 Haziran 2019

Programın Açıklanması: 19 Haziran 2019

Açılış: 24-25 Haziran 2019

Yer: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ek Bina D Blok Derslikleri

Katılım Ücretsizdir.

Yayın Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 01:00
banner25
YORUM EKLE

banner26