"İLKE Buluşması 2019 Programı: Değişen Dünyada Adalet"

İLKE Buluşmalarının ilki 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

"İLKE Buluşması 2019 Programı: Değişen Dünyada Adalet"

İLKE Vakfı, bünyesinde yer alan her biri kendi alanında öncü çalışmalar gerçekleştiren kurumlarla birlikte Türkiye’de ve İslam Dünyasında müstesna bir yere sahiptir. İLKE, eğitim, ilmi çalışmalar, girişimcilik ve iş ahlakı, İslam iktisadı ve STK’larda kurumsal yönetim alanlarındaki çalışmalarını çok geniş ve nitelikli bir gönüllü grubu ile gerçekleştirmektedir.

Çalışmaları her yıl genişleyen İLKE kurumlarının yönetim kadrolarında yer alan gönüllü ve mensupların bir araya gelerek bir birlikteliği yoğurmalarını önemsiyoruz. Bu minvalde İLKE yönetim kadrolarında ve çeşitli kurullarda yer alan mensupların kardeşlik ve tanışma düzeyini geliştirecek geniş ölçekli bir buluşma önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Buluşma, mensupların ailelerini de kapsayarak yıl içerisinde çalışmaları yeterince tanıma ve katılım fırsatı bulamayan aile üyelerinin de İLKE’nin gayesi ile daha yakından tanışmasına vesile olacaktır.

İLKE Vakfı bünyesindeki birbirinden bağımsız tüm çalışmalar vakfın ‘İslami ve insani değerleri yaşatmak ve yaşanmasına vesile olmak’ gayesine matuf olarak gerçekleştirilmektedir. Buluşma, İLKE mensuplarının Türkiye, İslam Dünyası ve insanlığın sorun ve ihtiyaçlarına bakış açılarını zenginleştirmeye ve ortaklaştırmaya katkı sunacak ve bu çerçevede yürütülen kapsamlı çalışmaların vakfın gayesi doğrultusunda gözden geçirilmesine de imkan sağlayacaktır.

İlk buluşmanın teması "Değişen Dünyada Adalet" olarak tespit edilmiştir. İslam inanç, ilim, düşünce ve medeniyetinin tarih boyunca insanlığa vadettiği şeylerin başında adaletin tesisi gelmektedir. Adalet, Allah’ın (cc) yeryüzündeki halifesi olan insanlığın yeryüzündeki temel sorumluluklarının başında gelmektedir. Günümüzde gerek İslam toplumları gerekse dünya ölçeğince ailede, insani ilişkilerde, ekonomik ve toplumsal hayatta adaletin tesis edilemeyişi insanlığın önündeki en yakıcı sorun olarak önümüzde durmaktadır. İslami ve insani değerlerin hayata geçirilmesinde bütüncül bir bakış açısını benimseyen İLKE, gerçekleştireceği buluşmaları aile ve ümmet merkezli bir perspektifle tasarlamıştır. Buradan hareketle programa katılan İLKE mensupları ve aile fertlerinin her birinin gönül ve fikir dünyalarını zenginleştiren sunumlar, toplantılar, müzakereler ve etkinliklere katılım sağlayacakları bir buluşma içeriği hazırlanmıştır.

Buluşmada tema kapsamında davet edilen ilim adamlarından ilham veren konuşmalar dinlenecek, müzakereler yapılacak, anne-baba-çocuk merkezli uygulamalı eğitimler, spor etkinlikleri ve sosyal faaliyetler düzenlenecektir.

İlk buluşma 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam Eliz Hotel'de gerçekleştirilecektir.

Yayın Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:00
YORUM EKLE

banner19

banner36