İlimler Tasnifi Literatürü kapanış paneli

BİSAV'ın düzenlediği Fahreddin Râzî Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü Kapanış Paneli 26 Aralık’ta gerçekleşecek.

İlimler Tasnifi Literatürü kapanış paneli

Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği Fahreddin Râzî Sonrası ilimler Tasnifi Literatürü Kapanış Paneli 26 Aralık’ta gerçekleşecek.

13.00’te Zeyrek Salonunda başlayacak olan etkinliğin içeriği şöyle:

Oturum Başkanı: Ömer Mahir Alper (Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 

BİRİNCİ OTURUM (13.00-14.30)

Ebû Alî Nûruddin el-Yûsî: el-Kānûn fî ahkâmi’l-ilm ve’l-âlim ve’l-müte‘allim

Tuncay Başoğlu (Doç. Dr., İSAM)

Şemseddin Amûlî: Nefâisü’l-fünûn fî arâisi’l-uyûn

Ali ErtuğruL (Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

Sadrüşşerîa el-Buhârî: Ta‘dîlu’l-ulûm

M. Fatih Arslan (Ar. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 

İKİNCİ OTURUM (14.45-16.00)

Molla Sadra: el-Esfârü’l-erba‘a ve İksîru’l-ârifîn,

Sümeyye Parıldar (Öğr. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

“İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi” 

Ömer Türker (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Yayın Tarihi: 23 Aralık 2015 Çarşamba 21:28 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2015, 13:52
banner25
YORUM EKLE

banner26