İLEM Sunumları: “Bitmeyen İhanet: Emperyalizmin Gölgesinde Filistin Sorunu ve Uluslararası Hukuk”

İLEM Sunumlarının 164’üncüsünde Berdal Aral, Filistin Sorunu’na ilişkin literatüre önemli katkılarda bulunan “Bitmeyen İhanet: Emperyalizmin Gölgesinde Filistin Sorunu ve Uluslararası Hukuk” kitabını ilgililerine sunuyor.

İLEM Sunumları: “Bitmeyen İhanet: Emperyalizmin Gölgesinde Filistin Sorunu ve Uluslararası Hukuk”

Filistin ülkesi 103 yıldır işgalci ve emperyalist planların laboratuvarı gibi muamele görmüştür. Self-determinasyon hakkına sahip olduğu kuşku götürmez bir gerçek olan Filistin halkı hep tek taraflı ve dışarıdan üretilen projelerin muhatabı olmuştur. Milletler Cemiyetince oluşturulan Manda rejiminden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 181 sayılı kararına, Oslo Barış Süreci’nden Yüzyılın Anlaşması’na kadar geçen hikayede Filistinliler her zaman önerilen teklifleri kabul etmesi beklenen toplum olarak değerlendirilmiştir. Her geçen gün Filistin halkının bir hakkının daha gasp edildiği bir düzen oluşturulmuş ve işgalci İsrail’e karşı etkili bir yaptırım uygulanmadığı gibi İsrail’in sahada kazandıklarını masaya yansıtmasına da müsaade edilmiştir. Berdal Aral, Filistin Sorunu’na ilişkin literatüre önemli ve orijinal katkılarda bulunan “Bitmeyen İhanet: Emperyalizmin Gölgesinde Filistin Sorunu ve Uluslararası Hukuk” adlı kitabında bu mazlum halkın hikayesini küresel emperyalist düzenin bir devamı olarak ele almaktadır. Bu anlamda kitap bir Filistin sorunu kadar ortada bir İsrail sorununun da olduğunu iddia etmekte ancak bu sorunun hem küresel tahakküm düzenince hem de uluslararası akademik çevrelerce görmezden gelindiğini tespit etmektedir. Aral, Filistin sorununun tarihsel arka planını anlattıktan sonra Filistinlilerin self-determinasyon hakkının nasıl görmezden gelindiğini ve ABD’nin yardımları ile İsrail yayılmacılığına nasıl göz yumulduğunu aktarmakta ve küresel tahakküm düzeninin ırkçı ve sömürgeci bir devlet olan İsrail eliyle Filistin’de nasıl rol oynadığını gözler önüne sermektedir. Yazar; Kudüs sorunu karşısında İslam dünyasının tutumu, Arap devletlerinin İsrail ile olan yakınlaşması ve hakim akademik söylemin problemli yönlerini derinlikli bir analize tabi tutmakta ve Kitap boyunca İsrail’e karşı etkili bir yaptırımın mümkün olabileceğini örnekler ve öneriler üzerinden ispat etmektedir.

Yer: İlmi Etüdler Derneği

Tarih: 28 Şubat Cuma

Saat: 18.00

YORUM EKLE