İLEM eğitim programı kayıtları başladı

İLEM 2015-2016 eğitim programı kayıtları 5 Ekim'e kadar devam ediyor.

İLEM eğitim programı kayıtları başladı

İslam dünyası, insanlığın son adası Osmanlı’nın güneşinin battığı yıllarda “İslam, terakkiye manidir” söylem ve bunu destekleyen pek çok eylem ile yüz yüze geldi. Bu noktada “Evet, geri kaldık”, bundan dolayı Batılılaşalım diyen Batılı zihinler, ırkçılığı çözüm şeklinde sunan milliyetçiler ve İttihad-ı İslam hedefiyle İslam’ın temel kaynaklarına yönelmeyi ısrarla savunan İslamcılar, dört bir koldan bu eylemler ile yüzleşmeye başladı. Ancak bütün bu yüzleşmeler toprakların işgalini engelleyemedi. Toprak işgalleri ile hesaplaşma devam ederken, Müslümanlar, bu süreçte modernleşme tecrübesi ile birlikte kendi ilim geleneğinden de büyük kopuşlar yaşadı.  Bu durum hayatın her alanında Müslümanca düşünme, yaşama ve çağın meselelerine eğilme konusunda ciddi eksikliklere sebep oldu.

Şüphesiz bu eksiklikleri giderebilmek için, sahih ilmî çalışmalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuldu. İşte tam da bu noktada, karşı karşıya kaldığımız meselelere Müslümanca bakabilmek ve bu doğrultuda çözüm arayışı içinde olmak, ayrıca yeryüzünde varoluş gayesinin şuurunda olmak maksadıyla 2002 yılında İLEM hayat buldu. İLEM, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve sahih bir hayat nizamı için gerekli bilgi-birikimi oluşturmak hedefiyle 13 yıldır çeşitli çalışmalar yürütmekte ve eğitim programları düzenlemektedir.

İLEM: İlim ve samimiyet havzası

Havza, malumunuz olduğu üzere, coğrafi bir kavram olarak dağ ve tepelerle sınırlanmış, suları aynı denize, göle veya ırmağa dökülen bölgedir. Buradan hareketle İLEM’i bir göl veya denize, kademe öğrencilerini ise farklı farklı kaynaklardan/disiplinlerden doğup gelen akıntıya benzetebiliriz. Samimiyet ise, “Din, samimiyettir” düsturunun karşılığı olarak anlaşılmalıdır. Yine buradan hareketle İLEM’i, havzasında topladığı insanlara ilmin yanında Allah’a, Rasul-ü edibine ve Müslümanlara karşı samimi olmaya davet eden bir hissiyatla tarif edebiliriz. İLEM Eğitim Programı, ilmin ve samimiyetin iç içe geçtiği bir havza görünümündedir.

Bu yazı vesilesiyle, içinde bulunduğumuz zor zamanlarda yüreğimize göğüs kafesimiz dar gelirken "Elini taşın altına koyan" bu programın başvurularının başladığı müjdesini vermek istiyorum. Geçmişin birikimine sırtını yaslayan geleceğe dair ufku, vizyonu ve umudu olan bir nesil için yola çıkan İLEM Eğitim Programı öğrenci alım sürecine başlamış bulunmaktadır. İstanbul'da olabilmenin "iyilikleri"nden olan bu güzide programa genç, heyecanlı, "bir şeyler yapmalıyım ama ne"yin derdinde olan kardeşlerimizi bekliyoruz.

İLEM Eğitim Programı kendi medeniyetimizi ve çağdaş dünyayı tanıtan üç yıllık bir programdır. Bu programa katılan üniversite öğrencilerine insanı, toplumu ve dünyayı tanıyıp anlamayı sağlayacak gerekli bilgi, bakış açısı, fikir ve metodlar ile ilmî çalışmalarına yön verecek ahlâkî bir duruşun kazandırılması hedeflenmektedir.

Program boyunca katılımcılara;

Birinci kademe, Tarih ve topluma dair bir kavrayış kazandırmayı, İslam ilim ve düşünce geleneğini tanıtmayı, ilmî çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve bakış açısı ile temel düzeyde okuma ve yorumlama becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

İkinci kademe, iktisadi, siyasi, toplumsal ve kültürel bir bakış açısı oluşturmayı, ilmî çalışma ahlakı ve disipliniyle ekip çalışması becerisini ve ileri düzeyde okuma, çözümleme ve temel düzeyde yazma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Üçüncü kademe ise öğrencilerin ihtisas alanlarını belirlemelerini temin etmeyi, ihtisas çalışmalarında ihtiyaç duyacakları yöntemsel bilgi ve becerileri elde ettirmeyi, kurumun ihtisas çalışmalarına katılmalarını sağlamayı, ilmî bilgi ve yöntemleri kullanarak değerlendirme ve karşılaştırma yapabilme ve bilimsel ürünler ortaya koyabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim programında ilk seneden itibaren alanında uzman hocaların verdiği seminerlerin yanı sıra, haftalık okumalar, grup çalışmaları, gönül sohbetleri, çeşitli eğitim destekleri, geziler ve kamplar da yer almaktadır. Ayrıca Eğitim Programı, öğrencilere lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları metodoloji, araştırma, yazım ve sunum teknikleri gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalı seminerleri de kapsamaktadır.

İLEM Eğitim Programı kademelerinde yıllık program, Güz ve Bahar dönemlerinde onar hafta sürmektedir. Her dönem katılımcıların takip etmeleri gereken üç ayrı seminer dersi vardır. Eğitim Programı kapsamında I. ve II. kademe katılımcıları en az on iki farklı seminer dersine katılırken, III. kademede katılımcıları ise dönemde bir seminer dersi, temel donanım eğitimleri ve yıllık bir atölye çalışmasına katılırlar. Katılımcılar program çerçevesinde pek çok temel eseri okumuş olmaktadır.

İLEM, on üç yıllık tecrübesiyle Eğitim Programı’nı farklı kılan ve çalışmalarındaki verimliliği artıran bir unsur olarak grup çalışmalarını önemsemektedir. Programın temel amaçlarından birisi katılımcıların okuma, çözümleme ve mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmelerini mümkün kılacak bir donanım kazanmalarıdır. Programda merkezi konumda yer alan danışmanlık sistemi ise her bir katılımcının ilmî ve fikrî donanımının yanı sıra kişisel gelişimi için de rehberlik almasını mümkün kılmaktadır. Programda her öğrenci grubu (7-10 kişi) yıl boyunca çalışmalarını bir danışman nezaretinde sürdürmektedir.

İLEM Eğitim Programı’na katılmak isteyen lisans öğrencileri, öğrenci kabul tarihleri arasında yapacakları başvurunun ardından gerçekleştirilecek mülakat neticesinde programa katılmaya hak kazanmaktadırlar.

İLEM olarak biz bilmekteyiz ki, “önce refik sonra târik” kelam-ı kibarınca mesele yol değil, yolculardır. Bu yüzden I. Kademe’nin heves, II. Kademe’nin azim, III. Kademe’nin ise sebat beklediği İLEM Eğitim Programı, heveskâr, azimli ve sebatkâr refikleri beklemektedir.

Son başvuru tarihi 5 Ekim 2015. Başvuru: http://basvuru.ilem.org.tr/egitim/

 

Dr. Abdulkadir Macit haber verdi

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2015, 14:42
YORUM EKLE

banner19