"Heidegger’den Hareketle Sanat Ontolojisine Bir Giriş"

İLEM İhtisas 2019 Güz döneminde Sanat ve İletişim Çalışma Grubu, Özkan Gözel ile gerçekleştireceği "Heidegger’den Hareketle Sanat Ontolojisine Bir Giriş" dersini ilgililerine sunuyor.

"Heidegger’den Hareketle Sanat Ontolojisine Bir Giriş"

Başvuru ve Detaylı Bilgi https://www.ilem.org.tr/heideggerden-hareketle-sanat-ontolojisine-bir-giris/1547 …

Martin Heidegger (ö. 1976) 20. asrın önde gelen düşünürlerinden biridir. Düşüncesinin mihverinde Varlık meselesi yer alır, öyle ki sözü her koşulda Varlık meselesine bağlamasıyla maruftur. 1930’ların ikinci yarısında düşünsel bir dönüş/üm yaşayan Heidegger, metafizikten ümidini kesince, bir yandan teknoloji eleştirisine, diğer yandan da teknolojinin panzehiri olarak gördüğü sanata, bilhassa da sanatların şahikası olarak saydığı şiire, şiir yorumlarına yönelmiştir. Düşünür, içinde yaşadığımız Modern Zamanları “teknolojik nihilizm çağı” olarak adlandırmıştır.  Ona göre, Varlığın unutulduğu, temsili ve hesabi teknolojik bir zihniyetin hükümferma olduğu bu çağda sanat bizi yazgımızın hakikatine uyandırabilir ve kurtuluşa giden yolu açabilir. Teknolojinin bir araç olmanın ötesine geçip insanla Varlık ve insanla insan arasına giren bir ayraca dönüştüğü nihilizm çağında sanat, Varlık ile kopan bağın yeniden tesisine katkı sunabilir. Heidegger’in nazarında sanat dinin gözden düşüp devre dışı kaldığı Modern Çağ’da insanın elinde kalan belki de tek tinsel imkânıdır.

Heidegger’in sanat ontolojisine bir giriş mahiyeti arz eden bu derste, sanat eserinin kökeni ve ontolojik anlamı, güzellik ve Varlık ilişkisi, sanatkârın rolü ve işlevi, estetizm eleştirisi, sanatın ayrıcalığı ve modern insan için ifade ettiği anlam vb. konular ele alınacaktır. Ders genel olarak yakın okuma usulüyle ve metin şerhi tarzında olacaktır. Seçilen metin düşünürün “Sanat Eserinin Kökeni” adlı eseridir. Ayrıca bazen kısa sunumlar suretinde öğrencilerin katkılarına yer verilecektir. İmkân nispetinde yan okumalar da olacaktır

BAŞVURU

Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar

1. Martin Heidegger, Sanat Eserinin Kökeni, çev. Fatih Tepebaşılı, De Ki Yayınları, Ankara, 2007.

2. Paul Hühnerfeld, Heidegger: Bir Filozof, Bir Alman, çev. Doğan Özlem, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1994.

3. Julian Young, Heidegger’in Geç Dönem Felsefesi, çev. Elif Korkut, Dergah, İstanbul, 2017.

Programda süresince takip edilecek okumalar

1. Martin Heidegger, Sanat Eserinin Kökeni, çev. Fatih Tepebaşılı, De Ki Yayınları, Ankara, 2007.

2. Martin Heidegger, “Dünya Resimleri Çağı”, Nietzsche’nin Tanrı Öldü Sözü içinde, çev. Levent Özşar, Asa Yayınları, Bursa, 2001.

3. Paul Hühnerfeld, Heidegger: Bir Filozof, Bir Alman, çev. Doğan Özlem, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1994.

4. George Pattison, The Later Heidegger, Routledge, Londra, 2000

5. Özkan Gözel, “Sanat ve Hakikat”, Kendi İçine Düşmek içinde, Ketebe Yayınları, İstanbul, 2018.

6. Özkan Gözel, “Miladi 21. Asırda Sanattan Medet Ummak”, Öznenin Hakikat Kaygısı içinde, İz Yayınları, İstanbul, 2017.

7. Özkan Gözel, “Teknoloji ve Teemmül”, Öznenin Hakikat Kaygısı içinde, İz Yayınları, İstanbul, 2017.

8. Paul Hühnerfeld, Heidegger: Bir Filozof, Bir Alman, çev. Doğan Özlem, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1994.

9. Julian Young, Heidegger’in Geç Dönem Felsefesi, çev. Elif Korkut, Dergah, İstanbul, 2017.

YORUM EKLE