Gümüşhane'de Cemil Meriç sempozyumu

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 5-6 Mayıs tarihlerinde “Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu” adlı bir sempozyum düzenliyor.

Gümüşhane'de Cemil Meriç sempozyumu

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 5-6 Mayıs 2016 tarihlerinde “Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu” adlı bir sempozyum düzenliyor. Sempozyum boyunca 8 üniversite ve 4 kültür ve eğitim kurumundan 29 bilim insanı, Sosyoloji, Medeniyet, Düşünce, İdeoloji, Roman, Şiir ve Dil alanlarında 29 bildiri sunacak.

Sempozyumun açılışı 5 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 09.00’da Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Karaca Salonunda yapılacaktır. Bildirilerin sunulacağı 8 oturum ise 05-06 Mayıs 2016 günlerinde Karaca Salonunda gerçekleştirilecek.

Sempozyum programı:

1. GÜN (05 MAYIS 2016 PERŞEMBE)

08.30-09.00: Kayıt

09.00-09.30: Açılış / Konuşmalar

AÇILIŞ OTURUMU (09.30-10.30) KARACA SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ
Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI (Ankara Ün.): Dönemin Ruhu Eserlerine Sinen ve Çağdaşı Aydınlarla Hesaplaşan Bir Entelektüelin Sathî Bir Portresini Çizmeye Çalışmak
Cevat ÖZKAYA (Pınar Yayınevi): Cemil Meriç’te Yazma Serüveni ve Türkiye Yayıncılığına Katkısı

10.30-10.50: Çay-Kahve Arası

I. OTURUM (10.50-12.00) KARACA SALONU

MEDENİYET

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI
Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ (Ardahan Ün.): Cemil Meriç’in Medeniyet Telakkisi
Prof. Dr. Ülkü ELİUZ (Karadeniz Teknik Ün.): Negatif Düşüşten Pozitif Düşüşe Bir Parantez: Cemil Meriç
Doç. Dr. İbrahim TÜZER (Yıldırım Beyazıt Ün.): “Mağaradakiler”in Trajedisini “Bu Ülke”de Arayan Mütefekkir: Cemil MERİÇ ve Bir Medeniyet Taşıyıcısı Olarak “İnsan”
Yrd. Doç. Dr. Burhan KÖROĞLU (Bahçeşehir Ün.): Cemil Meriç’te Medeniyet Kavramı ve Doğu-Batı Medeniyetleri Karşılaştır-ması

ÖĞLE ARASI

II. OTURUM (13.30-14.40) KARACA SALONU

DÜŞÜNCE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ
Ercan YILDIRIM: Cemil Meriç'te Aydın ve Entelektüel Kavrayışı Üzerinden Günümüz Aydın Tartışmalarına Bakmak
Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUTAN (Karadeniz Teknik Ün.): Cemil Meriç’e Göre “Aydın” Kimdir?
Yrd. Doç. Dr. Sertaç Timur DEMİR (Gümüşhane Ün.): “Cemil Meriç`i Anla(t)manın ve Alıntılamanın Güçlüğü Üzerine: Kaç Cemil Var Cemil’den İçeri?”
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif KORKMAZ (Gümüşhane Ün.): Cemil Meriç’in Sistem Üreticiliği Bağlamında Düşünce İthalatçısı Anonim Şirketler ile Halkın Karşıtlığı

14.40-15.00: Çay-Kahve Arası

III. OTURUM (15.00-16.10) KARACA SALONU

SOSYOLOJİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK
Doç. Dr. Selami ŞİMŞEK (Gümüşhane Ün.): Cemil Meriç ve Ta-savvuf
Yrd. Doç. Dr. Arif ÇİÇEK (Gümüşhane Ün.): Cemil Meriç ve Eleş-tirel Sosyoloji
Yrd. Doç. Dr. Yeşim IŞIK (Gümüşhane Ün.): Cemil Meriç ve Celâl Âl-i Ahmed’in Batı Düşüncesi
Arş. Gör. Sinan KÖSEDAĞ (Gümüşhane Ün.): Cemil Meriç’in Kültür Teorisi

16.10-16.30: Çay-Kahve Arası

IV. OTURUM (16.30-17.30) KARACA SALONU

ROMAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ülkü ELİUZ
Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK (Atatürk Ün.): Cemil Meriç ve Roman
Hasan ÖZTÜRK (Rize Sosyal Bilimler Lisesi): Cemil Meriç: Romancı Olamamış Roman Eleştirmeni-Cemil Meriç’in Roman ve Türk Romanı Hakkındaki Görüşleri-
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ (Gümüşhane Ün.): Cemil Meriç Bakış Açısından Türk Edebiyatı – Roman Sanatı ve Türk Romanı

17.30-17.50: Çay-Kahve Arası

V. OTURUM (17.50-19.00) KARACA SALONU

ŞİİR VE DİL

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İbrahim TÜZER
Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM (Gümüşhane Ün.): Cemil Meriç’te Şiir Telakkisi
Yrd. Doç. Dr. Taceddin ŞİMŞEK (Atatürk Ün.): Mektuplarındaki Romantik Şair: Cemil Meriç
Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZTÜRK (Gümüşhane Ün.): Hafıza ve Muhayyile Cihetinden Bir Dil: Cemil Meriç ile “Mevhum”dan “Mefhum”a
Arş. Gör. Mesut KÜRÜM (Gümüşhane Ün.): Cemil Meriç’in Dil Üzerine Düşünceleri

2. GÜN (06 MAYIS 2016 CUMA)

VI. OTURUM (09.00-10.10) KARACA SALONU

İDEOLOJİ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali UTKU
Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN (Yıldız Teknik Ün.): Cemil Meriç’in Eği-tim Anlayışı Üzerine
Doç. Dr. Bilal KIRIMLI (Karadeniz Teknik Ün.): Cemil Meriç ve Hümanizm
Yrd. Doç. Dr. Celal YEŞİLÇAYIR (Gümüşhane Ün.): Cemil Meriç ve Marksizm
Arş. Gör. Aslı ÜNER (Gümüşhane Ün.): Cemil Meriç’te Pozitivizm Eleştirisi

10.10-10.30: Çay-Kahve Arası

VII. OTURUM (10.30-11.40) KARACA SALONU

DÜŞÜNCE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN
Doç. Dr. Ali UTKU (Atatürk Ün.): Cemil Meriç’le Türkiye’de Düşüncenin Sorunlarına Kısa Bir Bakış
Asım ÖZ: 1970 Sonrasında Cemil Meriç: Alternatif Siyasî ve Fikrî Tahayyüller
Arş. Gör. Fatih UYAR (Gümüşhane Ün.): Cemil Meriç’te Yerlilik Bilinci
Arş. Gör. Alperen GENÇOSMANOĞLU (Gümüşhane Ün.): Cemil Meriç’in İslamcı Karakterler Üzerine Düşünceleri

11.45: Kapanış / Sempozyum Bildirgesi

ÖĞLE ARASI

GEZİ PROGRAMI

13.30-17.00: Süleymaniye Yerleşkesi, Etnografya Müzesi, Karaca Mağarası

Yayın Tarihi: 02 Mayıs 2016 Pazartesi 10:29 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2016, 13:18
banner25
YORUM EKLE

banner26