Felsefi Hermenötik ve Sanat

Burhanettin Tatar 6 Nisan 2018 Cuma günü saat 17:00'de Bilim Sanat Vakfı'nın Fatih-Vefa'daki merkezinde "Felsefi Hermenötik ve Sanat" programı yapacak.

Felsefi Hermenötik ve Sanat

Prof. Dr. Burhanettin Tatar nezaretinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan programda felsefi hermenötik ve sanat ilişkisi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek.

Felsefi hermenötik, sanat eserlerinin ait olduğumuz tarihsel dünya içinde kendilerine özgü anlam ufkunu ontolojik boyutlarıyla nasıl ifşa edebildiklerini araştıran ve yorumlamaya çalışan bir felsefi bilinç düzeyidir. Bu yönüyle o, sanat eserlerini estetik, formal, ideolojik, ekonomik vs. açılardan ele almaya çalışan diğer yaklaşımlardan ayrışır; bununla birlikte diğer yaklaşımların analizlerini kendi yorum tarzı içinde konumlandırmaya çalışır.

Daha açık söylersek, felsefi hermenötik, sanat eserlerinin temelde ontolojik bağlamda ele alınması ve bilahare estetik, formal, ideolojik vb. yaklaşımların ortaya koyduğu soru ve sorunların söz konusu ontolojik boyuta referansla anlamlandırılması gerektiğini ileri sürer. Sunum esnasında felsefi hermenötiğin temel tutumu açısından müzik ve söz ilişkisi ile hat sanatında mekan, kurgu ve dünya sorunu, ontolojik-tarihsel boyutlarıyla irdelenmeye ve yer yer ideolojik, estetik, formal yaklaşımların ileri sürdüğü tezler değerlendirilmeye çalışılacak. Programda sanat eserlerinin ontolojik karakteri, gelenek ve muhafazakarlık bağlamında irdelenmeye çalışılacak.

Dolayısıyla söz konusu kavramların (sanat, gelenek, muhafazakarlık) birbirlerini nasıl dönüştürdüğü tartışma konusu edilecek.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2018, 15:00
YORUM EKLE

banner19