Evliya Çelebi'den İlhamla: İstanbul’un Seyyah’ı Seyyah’ın İstanbul’u

“İstanbul’un Seyyahı Seyyahın İstanbul’u” projesi ile çocuk ve gençler kendi coğrafyalarında yetişen Evliya Çelebi’yi tanıyarak, onun tarihe çok kültürlü, renkli ve zamanı aşan yaklaşımının izini İstanbul üzerinden bugün de takip edecekler.

Evliya Çelebi'den İlhamla: İstanbul’un Seyyah’ı Seyyah’ın İstanbul’u

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından yürütülen İstanbul’un Seyyah’ı Seyyah’ın İstanbul’u projesi İstanbul’da yaşayan çocuk ve gençlerin içinde bulundukları kentle iletişimlerini ve deneyimlerini kuvvetlendirerek, ilgi alanlarını çok yönlü geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında; yaratıcı ve özgür insanlarıyla, yenilik ve kültür kenti İstanbul 2023 vizyonuyla yola çıkan Seyyah projesinin amacı; İstanbul’un tarihi kent dokusunu çocukların yaratıcı dünyalarıyla buluşturup, sanatsal yeteneklerini geliştirmektir. Seyyah projesi, İstanbul’un özgün kimliği ile tarihini, mimarisini, sosyal ve ekonomik hayatını, sanatı ve kültürü ile birleştirerek bu şehirde yaşayan çocukların şehre karşı farkındalığını artırarak onun parçası hâline gelmelerini sağlamayı amaç ediniyor. İstanbul’un asırları aşan mirasını benimsemek, bu mirası anlamak, anlatmak, sonraki nesillere taşıyacak bilince sahip olmak bu proje kapsamında çocuklara gençlere verilmek istenen hedeflerdir.

İlham kaynağı Evliya Çelebi

İstanbul’un tarihi yapısına dair çok renkli ve çok yönlü anlatıya sahip olan ve dünya seyyahları içerisinde benzersiz bir yer edinen Evliya Çelebi Seyahatnamesi bu projenin ilham kaynağıdır. 17. yüzyılda yaşamış olan dünyaca meşhur seyyahımız Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde 3 kıtada gezdiği 225 şehre dair izlenimlerini paylaşır. Bu şehirler arasında doğup büyüdüğü İstanbul’a ayrı bir önem verir. Evliya Çelebi’nin anlattığı 17. yüzyılın izini bugün de sürmek mümkündür.

Seyyah projesi ile çocuk ve gençler kendi coğrafyalarında yetişen Evliya Çelebi’yi tanıyacaklar. Onun tarihe çok kültürlü, renkli ve zamanı aşan yaklaşımının izini İstanbul üzerinden bugün de takip edecekler. Bu çerçevede gençlerin ve çocukların okuyarak, gezerek, yaşayarak ve bunlardan hareketle üreterek şehre dahil olma süreçlerine yardımcı olmak, Seyyah projesinin asli amaçları arasındadır. Proje kapsamında gençlere verilecek yaratıcı yazarlık atölyesi ile okuma ve yazma pratikleri geliştirilecek, şehre dair gözlemlerini, hayallerini metne dökmeleri sağlanacaktır. Kısa film ve animasyon atölyeleri ile sanatsal bir beceri kazandırılacaktır. Bu beceri ile zihinlerinde ürettikleri fikirleri görsel araçlarla ortaya çıkarmaları ve günümüz teknolojik araçları ile geliştirmeleri mümkün hâle gelecektir.

Yaratıcı yazarlık atölyeleri, İstanbul seyahatleri

Seyyah projesi çocuklar ve gençlerin gelişimine çok yönlü katkı sağlayarak tarihi değerler bütününü benimsemelerine ve geçmişle bugün arasında bağ kurmalarına imkân sağlayacaktır. Proje kapsamında; İstanbul’un sosyal, kültürel ve ekonomik hayatını dönüştürecek çocukların ve gençlerin şehre dair algılarını ve bakış açılarını geliştirmek, onları şehrin tarihi, kültürü ve sanatıyla buluşturmak; İstanbul’un tarihi ilçesi Üsküdar’da okuyan ortaokul ve lise çağındaki çocuklar ve gençler ile onlara koçluk yapacak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi lisans öğrencilerinin ortak çalışma bilinciyle yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini sağlamak; çocuklar ve gençlere verilecek yaratıcı yazarlık, kısa film, animasyon atölye eğitimleri ve İstanbul’da yapılacak seyahatlerle şehri farklı şekilde deneyimlemelerinin yanı sıra bu deneyimi yaratıcılıkları ile birleştirip sanat ürünü hâline getirmelerine imkân tanımak hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 16:00
YORUM EKLE

banner19

banner36