Elitlerarası İş Birliğinin Kökenleri: Otoriter Rejimlerde Muhalefet Koalisyonları ve Orta-Doğu'da Demokratikleşme

Küresel Araştırmalar Merkezi, yeni yılın ilk toplantısını Tezat olarak düzenliyor. Programın konuğu Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmasını yürüten M. Tahir Kılavuz olacak.

Elitlerarası İş Birliğinin Kökenleri: Otoriter Rejimlerde Muhalefet Koalisyonları ve Orta-Doğu'da Demokratikleşme

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da elitlerarası işbirliğinin kökenleri ve bu işbirliğinin demokratikleşme süreçleri üzerindeki etkilerini araştıran Kılavuz, bu eksende bir konuşma gerçekleştirecek. Toplantı, 4 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14.00’de Şakir Kocabaş Salonu’nda başlayacaktır.

Siyasal rejimler literatürü elitlerarası iş birliğinin demokratikleşme süreçlerindeki etkisini ayrıntılı olarak gösterse de bu iş birliğinin kökenlerine bakılmadığı için bu argümanlar eksik kalmaktadır. Buna göre elitlerin neden bazen farklı görüşleri arasında bir orta yol buldukları ve bazen de ayrı hareket etmeye karar verdikleri tam olarak açıklanamamıştır. Bu çalışma, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da demokratikleşme süreçlerindeki iş birliğinin kökenlerini ve bunun sürecin sonucuna etkisini incelemektedir. Buna göre, muhalifler arası geçmiş iş birliği tecrübeleri onların organizasyonel sermaye, güven ve ortak vizyon üretmelerini sağlar ve bunlar da demokratik geçiş aşamasında aktörlerin birbirlerine iş birliği için muteber bir taahhüt vermelerine imkân verir. Bölgedeki iki başarısız (1990’lar başında Cezayir ve Arap Baharı sırasında Mısır) ve bir başarılı (Tunus) demokratikleşme süreci üzerinden yapılan araştırma bu argümanın Arap Baharı’nın da ötesinde bir karşılığı olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın bulguları Cezayir, Tunus ve Türkiye’de gerçekleştirilmiş saha araştırmasına, birincil ve ikincil aktörlerle yapılmış 120’den fazla mülakata ve Tunus’ta ve Cezayir’de elitler ve halk üzerinde yapılmış anket deneylerine dayanmaktadır.

4 Ocak 2020 Cumartesi 14:00 Salon: ŞAKİR KOCABAŞ SALONU

Yayın Tarihi: 03 Ocak 2020 Cuma 16:00 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2020, 13:56
YORUM EKLE

banner19

banner36