Dr. Savaş Barkçin ile 'Bir Kavram Bir Âlem Medeniyet Sohbetleri'

Dr. Savaş Barkçin KAGEM Akademi'ye misafir olacak ve 'Bir Kavram Bir Âlem Medeniyet Sohbetleri' çerçevesinde bir sunum yapacak.

Dr. Savaş Barkçin ile 'Bir Kavram Bir Âlem Medeniyet Sohbetleri'

Her kavramın farklı bir anlam dünyası vardır. Bir kavram üzerinde konuşmak, mana dünyasına kapı aralamaktır. Anlam dünyalarını zenginleştiren toplumlar, medeniyetleri oluşturan toplumlar olmuşlardır. Bu yüzden; medeniyet üzerine konuşulduğunda kavramlar önem arz etmektedir. Medeniyet Sohbetleri seminerlerinde; adalet, samimiyet, niyet, gayret sıdk, ahlâk gibi tevhid kavramları ve bu kavramların müzikten mimariye, düşünceden şiire pek çok alana nasıl yansıdığı örnekler eşliğinde tartışılacaktır. Bu örneklerle; günümüz tevhid anlayışının bilgi ve bakış eksikliklerinin nasıl giderileceği, tevhid medeniyetinin nasıl keşfedileceği ve medeniyetin yeniden ihya yollarının nasıl bulunacağı katılımcılarla paylaşılacaktır.

Yer: KAGEM

Tarih: 25 Ekim Cuma

Saat: Saat 18.00-19.30

YORUM EKLE