Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu başlıyor

Gölcük Belediyesi tarafından 09-10 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu; bir birinden değerli akademisyenleri edebiyat tutkunları ile buluşturacak.

Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu başlıyor

İlçenin adının kültür ve sanatla duyurulması hedefiyle çok sayıda sempozyum düzenleyen Gölcük Belediyesi, edebiyat sempozyumlarının dördüncüsünü; geçen yıl vefat eden düşünce ve Türk edebiyatının önemli ismi merhum Sezai Karakoç’un hatırasına atfen düzenleyecek. Sempozyum serisinin dördüncüsü olan Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu, 09-10 Haziran tarihlerinde Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda düzenlenecek.

EDEBİYAT TUTKUNLARI KERVANSARAY’DA BULUŞACAK

Açılış konuşmasını Diyarbakır Milletvekili önceki dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker’in yapacağı sempozyumda; birbirinden değerli akademisyenler, edebiyat tutkunları ile bir araya gelecekler.

KARAKOÇ’UN EDEBİYAT ANLAYIŞI İLE DİRİLİŞ DERGİSİ’NİN ELE ALINACAK

Merhum Sezai Karakoç’un edebiyat anlayışı ile Diriliş Dergisi’nin ele alınacağı sempozyumda; 31 akademisyen bildiri sunacaklar. 9 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak sempozyumun ardından, akademisyenlerin bildirileri kitap haline getirilecek.

DİRİLİŞ DERGİSİ VE SEZAİ KARAKOÇ SEMPOZYUMU PROGRAMI

9 Haziran Perşembe

Açılış protokol konuşmaları 10:00-11.10

Açılış oturumu 11.10-12.00

Diyarbakır Milletvekili ve önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker

1. Oturum

9 Haziran Perşembe Saat: 14.00-15.00

Oturum Başkanı Prof. Dr. Hayati Develi - İstanbul Üniversitesi

- Prof. Dr. M. Fatih Andı - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, “Edebiyatımızda bir ‘Diriliş Topluluğu’ Var mı?”

- Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu - Sakarya Üniversitesi, “Bir Okul Olarak Diriliş Dergisi”

- Prof. Dr. Zeki Taştan - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, “Uyanış, Yenidendoğuş, Gelişme ve Devrim Kavramları Etrafında Diriliş’i Anlamak”

2. Oturum

9 Haziran Perşembe Saat: 15.15-16.15

Oturum Başkanı Prof. Dr. Musa Duman - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

- Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koçak - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, “Estetik Genleşme: Diriliş Dergisindeki Kelime Tercihleri Etrafında Sezai Karakoç Düşüncesinin ve Estetiğinin Boyutları”

- Doç. Dr. Muhammed Hüküm - Sakarya Üniversitesi, “Diriliş Dergisi'ne Yansıyan Yönleri ile Toplumsal Arka Plan Kültürü”

- Dr. Öğr. Üyesi Şaban Bıyıklı - Marmara Üniversitesi, “Diriliş Dergisinde Tarih Tasavvuru”

- Doç. Dr. Mahfuz Zariç - Batman Üniversitesi, “Sezai Karakoç'un Eserlerinde Atıfta Bulunulan Ayet ve Hadisler ile Diriliş Dergisinde Tasavvufî Mevzular”

3. Oturum

9 Haziran Perşembe Saat: 16.30-17.30

Oturum Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu - Sakarya Üniversitesi,

- Prof. Dr. Şaban Sağlık - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, “’Kasaba Edebiyatı’ Kavramı Açısından Sezai Karakoç'un Hikâyeleri”

- Prof. Dr. Muharrem Dayanç - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, “Sezai Karakoç’un ‘Edebiyat Yazıları’nda Şiirin Konumlandırılışı”

- Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ulutürk Sakarya - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, “Sezai Karakoç'un Hikâyelerinde Mekânın Distopyası”

- Dr. Öğr. Üyesi Şaban Çobanoğlu - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, “Metafizik Derinliklerde Ruhun Dirilişini Arayan Bir Hakkikat Yolcusu: Sezai Karakoç”

4. Oturum

10 Haziran Cuma Saat: 09.30-10.30

Oturum Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

- Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özsaray - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, “Diriliş Dergisinde Yayınlanan Batı ve İslâm Düşüncesi Üzerine Tercümeler”

- Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Aydın - Doğu Akdeniz Üniversitesi, “Sezai Karakoç’ta ve Diriliş Dergisinde Batı Şiiri”

- Doç. Dr. Bahtiyar Aslan - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, “Diriliş’te T.S. Eliot’tan Çeviriler Üzerine Bir Değerlendirme”

- Dr. Öğr. Üyesi Koray Üstün - Hacettepe Üniversitesi, “Diriliş'te Teknolojinin Görünümü”

5. Oturum

10 Haziran Cuma Saat: 11.00-12.00

Oturum Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Şaban Sağlık - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

- Prof. Dr. Mustafa Balcı - İstanbul Üniversitesi, “Diriliş Şairi İsmet Özel ve İçimden Şu Zalim Şüpheyi Kaldır Ya Sen Gel Ya Beni Oraya Aldır Şiiri”

- Prof. Dr. İbrahim Tüzer - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, “Bir ‘Diriliş’ Hikâyesi: İsmet Özel ve Amentüsü”

- Doç. Dr. Ahmet Koçak - İstanbul Medeniyet Üniversitesi, “Sezai Karakoç’un Hatıralarında Edebî Figürler: Necip Fazıl”

- Dr. Öğr. Üyesi Erdem Dönmez - Bilecik Üniversitesi, “Ebubekir Eroğlu ve Diriliş Dergisi”

6. Oturum

10 Haziran Cuma Saat: 14.00-15.00

Oturum Başkanı Prof. Dr. Muharrem Dayanç - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

- Prof. Dr. Beyhan Kanter - Mardin Artuklu Üniversitesi, “Sezai Karakoç’un Şiirlerinde İstanbul Mimarisinin Estetiği”

- Doç. Dr. Dursun Ali Tökel - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, “Sembolsüz Millet Yaşayamaz: Sezai Karakoç'a Göre Millet Sembollerinin Kaynağı Olarak Halk Anlatıları”

- Doç. Dr. Mehmet Güneş - Marmara Üniversitesi, “Değişime Direnen İki Şahsiyet: Gergedanlar Piyesinin Berenger’i ile ‘Masal’ Manzumesinin Yedinci Oğlu”

- Doç. Dr. M.Sani Adıgüzel - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, “Sezai Karakoç'un Eserlerine Bir Şerh Düşmek: Kelimeler Ülkesinde Açılan Ebedîlik Yelpazesi”

7. Oturum

10 Haziran Cuma Saat: 15.30-16.30

Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Balcı - İstanbul Üniversitesi

- Prof. Dr. Turan Karataş - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, “Diriliş’teki Bilinmeyen/Kayıp İmzalar”

- Doç. Dr. Muhittin Doğan - Marmara Üniversitesi, “Diriliş’te Bir Gelenek Şairi: Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu”

- Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Özmen - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, “Cahit Zarifoğlu’nun Diriliş’te Yayımlanan Yabancılık Başlıklı Hikâyesinin Yazınsal Göstergebilim Yöntemi ile İncelenmesi”

- Dr. Öğr. Üyesi Zafer Özdemir - Kırklareli Üniversitesi, “Sedat Ümran ve Diriliş Dergisindeki Şiirleri”

 

Yayın Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022, 14:17
YORUM EKLE

banner19

banner36