"Din Felsefesinde Güncel Tartışmalar"

İLEM İhtisas 2019 Güz döneminde Felsefe Çalışma Grubu, Rahim Acar ile gerçekleştireceği "Din Felsefesinde Güncel Tartışmalar" dersini ilgililerine sunuyor.

"Din Felsefesinde Güncel Tartışmalar"

Bu derste seçilmiş bazı meselelere odaklanarak din felsefesindeki çağdaş tartışmalara yakından bakılacaktır. Tanrı inancının insanın hayat tecrübesi ve gerçekliğe dair bilgisi ile nasıl ilişkilendirildiği incelenecektir.  Derse katılanların, din felsefesinin bir disiplin olarak—kelâm ve İslam felsefesi— gibi diğer disiplinlerle ne gibi bir ilişkisi olduğuna dair bilgi sahibi olması ve Tanrı inancının kabul edilmesine veya reddedilmesine yönelik temel argümanlara dair bilgi edinmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, teizm, deizm, panteizm gibi muhtelif Tanrı tasavvurlarına kuş bakışı göz atılacaktır. Daha sonra, monoteist dinlerin öğrettiği şekilde, bütün âlemi yaratan ve idare eden, ibadete layık olan yüce varlık anlamında bir Tanrı’nın varlığının isbatı için kurulan argümanlara bakılacaktır. Dersin sonunda katılımcılar, Tanrı’nın varlığıyla ilgili argümanları, bilim ve din ilişkisini ve âlemde kötülüğün varlığından hareketle Tanrı inancına karşı kurulan belli başlı argümanları tahlil etme, argümanların dayandıkları zemini ve sınırlarını değerlendirebilme becerisi kazanacaktır. Dönemin sonunda katılımcılardan derste tartışılan konulardan birine dair 10-12 sayfalık bir yazı yazması beklenmektedir.

BAŞVURU

Yayın Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 22:00 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019, 14:50
YORUM EKLE

banner19

banner36