Cengiz Ekemen ile "19. yy'da Psikoloji ve Sinirbilim"

İLEM İhtisas 2019 Güz döneminde Felsefe Çalışma Grubu, Cengiz Ekemen ile gerçekleştireceği "19. yy'da Psikoloji ve Sinirbilim" okuma grubunu ilgililerine sunuyor.

Cengiz Ekemen ile "19. yy'da Psikoloji ve Sinirbilim"

Bu okuma grubunda 19. yy. da psikoloji bilimi ve sinirbilim arasındaki ilişkiye odaklanılacaktır. Alanın bilim insanlarının zihin ve beyin ilişkisine dair düşüncelerinin neler olduğu incelenecektir. Zihin ve beyin arasındaki ilişkinin ne olduğu sorusunun günümüz zihin felsefesinde de belirleyici olduğu düşünülürse, tarihsel bir okuma yaparak konuya eğilmenin, zihin ve beyin arasındaki ilişkiyi detaylandırmada önemli olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda, serebral lokalizasyonun tarihi ve biyolojik içeriği, zihnin lokalizasyon pratiğini yapanlar tarafından nasıl ele alındığı ve lokalizasyonun ele alınma biçimine bağlı olarak prensiplerinin neler olabileceği soruları etrafında, incelenecektir. Bu incelemenin bir diğer önemi, günümüz lokalizasyon çalışmalarına karşı getirilen argümanları değerlendirirken ortaya çıkmaktadır. Örneğin, William Uttal (2003), günümüz lokalizasyon çalışmalarını “Yeni Frenoloji” şeklinde nitelendirmektedir. Bu nitelemeyi yaparken, zihnin parçalara ayrılabilir bir şey olmadığı fikrini ileri sürmektedir. Bilişsel süreçlerin beyinde lokalizasyonun sınırlarına vurgu yapan Uttal ve başka düşünürlerin karşı çıkışını anlamak adına dersimiz Gall’ın frenolojisinden başlayarak, Ferrier’in Duyu-Motor Fizyolojisinin lokalizasyonu ile bitecektir.

Ders, katılımcılara, zihin ve beyin arasındaki ilişkinin doğasına dair çağdaş felsefi ve bilimsel tutumların değerlendirmesini tarihsel bağlamında değerlendirme imkânını sunmaktadır.

Başvuru ve Detaylı Bilgi https://www.ilem.org.tr/19-yyda-psikoloji-ve-sinirbilim/1553 …

YORUM EKLE