BÜSAM Şehir Akademisi kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Strateji Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Şehir Akademisi" 2019 güz dönemi kayıtları başladı.

BÜSAM Şehir Akademisi kayıtları başladı

BÜSAM "Şehir Akademisi" atölyelerinin amacını şu şekilde açıklıyor: 

BÜSAM; Büyükşehir Strateji Araştırma Merkezi; gerek Kayseri’nin, gerekse Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut durumunu değerlendirme, muhtemel geleceğini öngörme, kurumsal amaç ve hedefleri belirleme; bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri içeren stratejileri geliştirme ve yapılan işlerin sonuçlarını izleme yani performansı ölçme aşamalarını takip eder. Böylece Kayseri’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin imkan ve kabiliyetlerini isabetle belirleme, kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanma, şehrin ve Belediye’nin gelecek vizyonunu şekillendirme ve yerine getireceği misyonu belirleme noktasında bilimsel verileri olabildiğince saydam ve nesnel yollarla ortaya koymak başlıca görevleri arasındadır.
BÜSAM aynı zamanda stratejik planlar yapar. Stratejik plan yapmak stratejik düşünmeyi de beraberinde getirir. Stratejik düşünme “doğru şeyi mi yapıyoruz?”, “doğru yönde mi ilerliyoruz?” sorularını sorma anlamına geldiğinden aynı zamanda amaç ve sonuçları düşünebilmeyi, çevreyi doğru algılamayı ve risklere karşı etkili plan geliştirmeyi de beraberinde getirir.

BÜSAM olarak Stratejik ilgi alanımız; imardan ulaşıma, çevreden kültüre, ekonomiden tanıtıma, afet ve risk yönetiminden kent ve toplum düzenine katkı sağlamaya yönelik hizmetlere, sosyal belediyecilikten sağlığa kadar toplumsal ve bireysel yaşamda önemli paya sahip çok geniş bir yelpazede pek çok yatırım, hizmet ve faaliyet için 2023 ve 2053 hedeflerini belirlemektedir.

BÜSAM çalışmaları kapsamında bir dünya kenti olma yolunda hızla ilerleyen Kayseri’mize şimdiye kadar kazandırdığımız cazibe, imaj ve prestiji daha bir artıracak ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirecek sonuçlar almayı amaçlamaktadır. Bu amaçla;

  • Kayseri’nin Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirası hakkında araştırmalar yapmak.
  • Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum kuruluşları ile diğer paydaşlarının katılacağı Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Tarihi, Ekonomik çalıştaylar yapmak; toplantılar, seminerler, konferanslar, yurt içi ve dışı geziler düzenlemek.
  • Kayseri’ye ait bir biçimde Kayseri’yi ilgilendiren tarihi, tabii, kültürel, sanatsal, sosyal değerleri ve kişileri tanıtmak amaçlı her türlü görsel, işitsel ve yazınsal faaliyette bulunmak. Bu tür faaliyet yapanlara maddi ve manevi destek vermek.
  • Kayseri ile ilgili her türlü verinin toplanması, verilerin analiz edilerek raporlar hazırlanması.
  • Dünya Şehirlerinin uygulamalarının takibini sağlayarak gerekli görülen hususlarda kıyaslama, eşleştirme uygulamaları ile hizmet sunum kalitesini artıracak önlemler almak, stratejiler geliştirmek.
  • Üniversiteler, akademisyenler, konusunda uzman kişi, kurum ve kuruluşlarla; başta Sosyal, Kültürel, Sanatsal, Tarihi, Ekonomik konular olmak üzere Kayseri’yi ilgilendiren her konu ve alanda saha araştırmaları, anket çalışmaları yapmak ve yaptırmak hedeflenmektedir.
  • Detaylar ve başvuru için: //kayseribusam.com 

YORUM EKLE