Bulgaristan'da Tasavvuf ve Süleyman Şeyhî Köstendilli Uluslararası Sempozyumu

Bulgaristan'da Tasavvuf ve Süleyman Şeyhî Köstendilli Uluslararası Sempozyumu İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bulgaristan Bilimler Akademisi, Bulgaristan Millî Kütüphanesi ve Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın müşterek organizasyonu

Bulgaristan'da Tasavvuf ve Süleyman Şeyhî Köstendilli Uluslararası Sempozyumu

Köstendilli Süleyman Şeyhî Efendi, ilmî-tasavvufî şahsiyeti, eser ve müridleri ile genel olarak Balkan coğrafyası, özelde ise Bulgaristan’daki tekke ve tasavvuf kültüründeki yeri, ilgili bölgenin dinî, ilmî ve sosyal hayatına olan katkısı gibi çeşitli noktalar itibariyle farklı çalışmalarla incelenmeye değer bir isim olarak karşımızdadır. Bu düşünceden hareketle İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bulgaristan Bilimler Akademisi, Bulgaristan Millî Kütüphanesi ve Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın müşterek organizasyonu olarak, zikredilen bu noktalar merkezinde International Symposium on Mysticism in Bulgaria and Shaikh Suleyman of Kyustendil başlığıyla ilmî bir toplantı düzenleme kararı alınmıştır. Bölgedeki tasavvufî hayatı hatırla(t)ma noktasında önemli bir rol icra edecek olan sempozyum programı için gönderilecek olan tebliğler aracılığıyla özelde Köstendilli Süleyman Şeyhî Efendi ve çevresi, genelde ise Bulgaristan Nakşîliği ve Osmanlı’dan bugüne bölgede etkili olan tasavvuf gelenek ve tecrübesinin daha iyi anlaşılmasına akademik bir katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Yer: Sofya

Tarih: 28 Eylül Cumartesi

YORUM EKLE