BİSAV 2019 Yaz Programı

"Bilimi Yeniden Düşünmek" temalı BİSAV Yaz Programı 8-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Bilim ve Sanat Vakfı Zeyrek Salonu'nda gerçekleşecektir.

BİSAV 2019 Yaz Programı

Programın tamamına devam edeceğini beyan edenlere öncelik verilecektir. Başvurular https://bisav.org.tr/Form/93/2019_yaz_programi adresinden 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar yapılacak olup, programa kabul edilenler ayrıca e-posta ile haberdar edileceklerdir.

8 Temmuz 2019 Pazartesi

11.00-12.30 Zeyrek Salonu

Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme

14.00-15.30 Zeyrek Salonu

İhsan Fazlıoğlu (Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Etkinlik’ ile ‘Örüntü’ Arasında: ‘Bilim’i Bilmek, ‘Bilgi’yi Anlamak…

16.00-17.30 Zeyrek Salonu

Ahmet Ademoğlu (Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi)

Antik Dönemden Günümüze Bilimsel Düşüncenin Gelişimi

9 Temmuz 2019 Salı

11.00-12.30 Zeyrek Salonu

Baha Zafer (Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi)

Kuantum Mekaniği: Görünür Dünyanın Fiziksel Kuruluşu

14.00-15.30 Zeyrek Salonu

Lütfü Hanoğlu (Prof. Dr., İstanbul Medipol Üniversitesi)

Zihinsel Alanı Doğa Bilimlerine İndirgemek: Bilişsel Nörobilim ve Bilinç

16.00-17.30 Zeyrek Salonu

Mehmet Baysan (Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Şehir Üniversitesi)

Mühendislik ve Tıbbın Kesişiminde Modern Genom Çalışmaları

10 Temmuz 2019 Çarşamba

11.00-12.30 Zeyrek Salonu

Cengiz Ekemen (Arş. Gör., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Bilim ve Deneyim: Eddington’un İki Masa Problemi

14.00-15.30 Zeyrek Salonu

Yasin Ramazan Başaran (Dr. Öğr. Gör., Marmara Üniversitesi)

Din-Bilim İlişkisi: Yaratma, Zorunluluk ve Nedensellik

16.00-17.30 Zeyrek Salonu

Ali Pulcu (Bilim ve Sanat Vakfı)

MetropolisContact ve Interstellar Filmleri Üzerinden Sinemada Din-Bilim İlişkisi

11 Temmuz 2019 Perşembe

11.00-12.30 Zeyrek Salonu

İshak Arslan (Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi)

Bilimselliğin Kriteri Problemi: Bilim, Bilim Olmayandan Ayırt Edilebilir mi?

14.00-15.30 Zeyrek Salonu

Nurullah Ardıç (Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi)

Pozitivizm ve Anti-pozitivizm Meselesine Yeniden Bakmak

16.00-17.30 Zeyrek Salonu

Ömer Türker (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Klasik Felsefede Bilim ve Bilgi

(Oturum söyleşi şeklinde gerçekleştirilecektir)

12 Temmuz 2019 Cuma

11.00-12.30 Zeyrek Salonu

Mehmet Ali Çalışkan (CTO, Tekhnelogos)

Yapay Zekâ ve Büyük Veri

14.30-16.00 Zeyrek Salonu

Alim Arlı (Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi)

20. Yüzyılda Üniversite’nin Dönüşümü ve Değişen Bilimler Sınıflaması

16.30-18.00 Zeyrek Salonu

Hediyetullah Aydeniz (Doç. Dr., Marmara Üniversitesi)

Türkiye’de Bilimsel Bilginin Araçsallaştırılması ve Medya

18.00-19.00 Zeyrek Salonu

Genel değerlendirme ve Tartışma

YORUM EKLE