Atölye Modern Sonbahar 2019 programı açıklandı

İstanbul Modern’in atölye ve seminer programı Atölye Modern, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi, Çağdaş Sanatı Anlamak ve sonbahar 2019 döneminde yeni açılan Türkiye’de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri semineri ile on dokuzuncu dönemine devam ediyor.

Atölye Modern Sonbahar 2019 programı açıklandı

MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

16 Ekim – 25 Aralık 2019 Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

(20 Kasım Çarşamba günü program gerçekleşmeyecektir.)

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen seminer katılımcılarına, sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunuyor. Dr. Öğr. Üyesi Esra Alicavuşoğlu,
Prof. Dr. Uşun TükelDr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden tarafından yürütülen seminer programı, 19. yüzyıldan günümüze Batı sanatının evrelerini, sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimini, sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evrildiğini ayrıntılı olarak ele alıyor.

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: MARİO LEVİ İLE

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

9 Ekim – 4 Aralık 2019 Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

(20 Kasım Çarşamba günü program gerçekleşmeyecektir.)

Bu programa en fazla 16 katılımcı kabul ediliyor.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcıların farklı yazı türlerinde üretimlerde bulunduğu ve bu üretimleri paylaştığı bir seminer dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

ÇAĞDAŞ SANATI ANLAMAK

Gündüz Programı: 

2 Hafta Boyunca Cumartesi günleri 10.15 – 13.30

Eğitim Süresi: 4 Ders (İki gün ikişer ders gerçekleştirilir)

  1. Program Seçeneği: 9, 16 Kasım 2019
  2. Program Seçeneği: 14, 21 Aralık 2019

Akşam Programı: 

2 Hafta Boyunca Salı – Perşembe günleri 19.30 – 21.00

Eğitim Süresi: 4 Ders (Dört gün birer ders gerçekleştirilir)

  1. Program Seçeneği: 8, 10, 15, 17 Ekim 2019
  2. Program Seçeneği:17, 19, 24, 26 Aralık 2019

İstanbul Modern, izleyicilerine çağdaş sanatı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik dört farklı dersi içeren yeni bir seminer programı sunuyor. Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden yönetiminde düzenlenen seminer programı, çağdaş sanatın kavramsal çerçevesine, malzeme kullanımına, biçim çeşitliliğine, aktörlerine ve çağdaş sanat ortamlarına değiniyor.

(YENİSANATSAL BİR ÜRETİM BİÇİMİ OLARAK MEKÂN:
MURAT GERMEN İLE

Gündüz Programı: 23 Ekim Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı: 22 Ekim Salı 19.30 – 21.30

Sanatsal üretkenlik ve eleştirel yaklaşım estetik bir değere dönüştüğünde sanat nesnesinde mekân nasıl biçim bulabilir? Türkiye’de 1980 sonrası üretimlerde mekân kavramı bir sanatçının eser külliyatında nasıl bir boyut kazanır? Devamı...

(YENİTÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATIN DİNAMİKLERİ:
PROF. DR. FERHAT ÖZGÜR İLE

Gündüz Programı: 6 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı: 7 Kasım Perşembe 19.30 – 21.30

Türkiye’de 1980’den günümüze çağdaş sanat üretimindeki eğilimler neler? Kime çağdaş sanatçı diyoruz? Türkiye’de çağdaş sanat dünya sanatının görüntü kültüründen nasıl besleniyor? Sanatsal üretim biçimlerindeki eğilimler nasıl değişiyor? Devamı...

(YENİ) TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA SANATI MI GÜNÜMÜZ SANATI MI?: BAGER AKBAY İLE

Gündüz Programı: 13 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı: 12 Kasım Salı 19.30 – 21.30

Yeni medya ne demek? Günümüz teknolojileri sanatsal üretim biçimlerini nasıl etkiler? Sanatçının rolü nasıl değişir? Teknolojik gelişmeler sanatın deneyimlenmesinde nasıl kapılar aralamıştır? Türkiye’de yeni teknolojilerle üretilen sanatsal üretimler nelerdir? Devamı...

(YENİ) TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATTA MALZEME ÇEŞİTLİLİĞİ: ANTONİO COSENTİNO İLE

Gündüz Programı: 27 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı: 26 Kasım Salı 19.30 – 21.30

Sanatçılar sıradan, gündelik nesneleri çağdaş sanat çalışmalarında neden kullanılır? Sanat, endüstriyel nesnelerin işlevlerini nasıl dönüştürür? Nesnelerin sanat çalışmalarında kullanımının, tarihsel, sosyolojik ve politik bağlamları nelerdir? Devamı...

(YENİ) TÜRKİYE’DE BEDEN VE HAREKET ÜZERİNE YENİLİKÇİ İFADELER: DOÇ. DR. ZEYNEP GÜNSÜR İLE

Gündüz Programı: 3 Aralık Salı 10.30 – 12.30

Akşam Programı: 3 Aralık Salı 19.30 – 21.30

Türkiye’de modern dansın temelleri nasıl atıldı ve modern dansın gelişimi nasıl gerçekleşti? Türkiye’de modern ve çağdaş dans, dünya üretiminde nerede durur? Dans ve bedensel uygulamalarda yenilikçi yaklaşımlar nelerdir? Çağdaş dansın gelişimi nasıl mümkün olabilir? Devamı...

(YENİ) TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATTA DUYSAL TASARIM VE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR: PROF. DR. ALPER MARAL İLE

Gündüz Programı: 11 Aralık Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı: 12 Aralık Perşembe 19.30 – 21.30

Sanat neden disiplininin sınırları dışına çıkar? Türkiye’de çağdaş sanatta yenilik arayışları nasıl üretimler doğuruyor? Çağdaş sanat üretimlerinde duysal öğeler hangi sanat çalışmalarında nasıl ele alındı? Sanat disiplinleri arasındaki sınırlar nasıl ortadan kalktı? Devamı...

Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 05:00
banner25
YORUM EKLE

banner26