banner17

Ahmet Diler ve Marc-Antoine Gallice - Kilimin Sembolleri

19 Mayıs Cumartesi Şişli Notre Dame de Sion Lisesinde 'Ahmet Diler ve Marc-Antoine Gallice - Kilimin Sembolleri' sergisi gerçekleşecek.

Ahmet Diler ve Marc-Antoine Gallice - Kilimin Sembolleri

Kilimin Sembolleri Sergisi, Ahmet Diler ve Marc-Antoine Gallice’in birlikte kaleme aldıkları, Fransızca baskısı Bleu autour, Türkçe baskısı ise Alfa Yayınları’ndan çıkan aynı başlıklı kitaptan esinlenmektedir. Sergi, geniş bir coğrafî mekânda (Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya) karşımıza çıkan kilim motiflerindeki simgesel dili çözümlemeyi amaçlamaktadır.

 Sergi, üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm, kilimlerle ilgili genel bir sunumu içeriyor ve yirmiye yakın kilimin ait oldukları coğrafya, dönem, dokunma teknikleri, taşıdıkları sembollerle ilgili açıklayıcı panolardan oluşuyor.

Serginin ikinci bölümü ise, modern döneme ait fotoğraf, kartpostal, reklam ve oryantalist resim seçkisi ile bizi kilim kullanımın zaman içinde uğradığı değişimi sorgulamaya teşvik ediyor. Kilimin Sembolleri Sergisi, sadece kilimlerdeki sembollerin bir incelemesini sunmakla yetinmiyor; aynı zamanda kilimlere sosyolojik bir bakış açısı getirerek kimliğinin zaman içinde nasıl evrildiği konusuna da ışık tutuyor.

Sergi’nin üçüncü bölümü ise kilimin toplumdaki yeni değer kazanma ve benimseme mekanizmalarına vurgu yaparak, kilimlerin hem Doğu’da hem de Batı’da nasıl modern ve hatta postmodern içmekânları süsleyen bir dekor unsuruna doğru evrildiğini aktarıyor. Böylece, kilimden üretilmiş perde, masa örtüsü, yastık, yolcu yükü gibi farklı başka nesnelere de sergi de yer veriliyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2018, 11:21
banner12
YORUM EKLE
banner8

banner19

banner20