9. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından 2014 yılından beri düzenli olarak her yıl ekim ayında yapılan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun dokuzuncusu bu yıl 21-23 Ekim 2022 tarihlerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa Erzurum’da yapılacaktır. Sempozyumun ana teması, “Çocuk Sineması, Çizgi Filmler, Animasyonlar ve Dijital Çocuk Oyunları”dır.

9. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, uluslararası katılımcı sayısı ve yayın kriterleriyle akademik ve bilimsel değerlendirmelerde gerekli kriterleri yerine getiren uluslararası bir etkinliktir. 

Sempozyumu Düzenleyen:
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Sempozyumun Paydaşları:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi 

Sempozyum İçin Düşünülen Süre:
Oturumlar iki gün yapılacak, her oturumda 4 konuşmacı + 1 oturum başkanı tercih edilecektir. 

Sempozyumun Yapılacağı Yer:
İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi / Erzurum 

Sempozyum ile Eş Zamanlı Yapılacak Etkinlikler: 

Çocuk Filmleri Festivali 

Sinema Söyleşileri 

Erzurum Kültür Gezisi 

Davetli Konuşmacılar: 

Dr. Christopher Holliday (İngiltere, King's Collage London, Liberal Arts and Visual Cultures Education) 

Prof. Dr. Serdar Öztürk (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü) 

Sempozyum Takvimi:
30 Eylül 2022 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
30 Eylül 2022 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
10 Ekim 2022 Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih
21-23 Ekim 2022 Sempozyum Tarihi 

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI 

Çocuk ve gençlik edebiyatı ile sinema ilişkisi 

Edebiyattan uyarlanan filmler ve çocuk 

Sinema, dizi film, çizgi film, animasyon ve çocuk oyunlarında masal uyarlamaları 

Dünya sineması ve çocuk 

Sinemada çocuk gözüyle anlatmak  

Kültürel hafıza, çocuk tanıklığı ve sinema  

Çocuk filmlerinde ve dizilerde değerlerin anlatımı  

Türk ve dünya sinemasında çocuk tahayyülü 

Dizi filmler ve çocuk 

Çocuk konulu filmlerin ve kahramanı çocuk olan filmlerin çocuk oyuncuları 

Öğretim materyali olarak hazırlanmış film, animasyon ve oyunlar 

Sinemada savaş, göç, yoksulluk ve çocuk 

Animasyon filmleri, çocuk oyunları ve sinema 

Korku sineması ve çocuk  

Sinema ve çocuk izleyici 

Çocuğu konu edinen belgeseller 

Çocuklar için hazırlanmış belgeseller 

Çocuk sinemasında seslendirme 

Modern Latin Amerika sineması ve çocuk 

İran sineması ve çocuk 

Majid Majidi sineması ve çocuk 

Hayao Miyazaki filmleri ve çocuk 

Amir Khan sineması ve çocuk 

Yukarıda önerilen konular dışında gelecek bildiri önerileri de Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.  

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Bican Veysel Yıldız (ÇOGEYB Yönetim Kurulu Başkanı)
Mehmet Sekmen (Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı) 

Ergün Engin (Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı) 

Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek (ÇOGEYB Akademik Kurul Başkanı / Atatürk Üniversitesi)
Dr. Melike Günyüz (ÇOGEYB Yönetim Kurulu / İbn Haldun Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı (ÇOGEYB Yönetim Kurulu / Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Liailia Mingazova (Tataristan, Kazan Volga Region Federal Üniversitesi)
Prof. Dr. Merziyye Necefova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof. Dr. Zhanna Yusha (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi)
Doç. Dr. Abdul Fareed Brohi (Pakistan Uluslararası İslam Üni. Çocuk Edebiyatı Bölüm Bşk.)
Doç. Dr. Fatima Hocin (Makedonya Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi) 

Doç. Dr. Tahir Kahhar (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Lilya Memetova (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi/Kırım)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gültekin Akçay (Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi) 

Esat Erbil (Irak Türkmen Yazarlar Birliği)
Hüseyin Bokaî (İran Yazarlar Birliği) 

Yerkegül Arykkara (Kazakistan L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi)

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof. Dr. Abdulrezak Altun (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı) 

Prof. Dr. Aydan Özsoy (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) 

Prof. Dr. Bengisu Bayrak Shahmiri (Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı) 

Prof. Dr. Bülent Bahri Küçükerdoğan (Hasan Kalyoncu Üni. İF Radyo, TV ve Sinema Böl. Bşk.) 

Prof. Dr. Dursun Gökdağ (İst. Yeni Yüzyıl Üni. İletişim Fak. Radyo, TV ve Sinema Böl. Bşk.)  

Prof. Dr. Elnare Akimova (Azerb. Milli İlimler Akademisi Edb. Enst. Çocuk Edb. Şb. Bşk.)
Prof. Dr. Ertegin Salamzade (Azerb. Milli İlimler Akademisi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Ens. Md.) 

Prof. Dr. Işıl Altun (Folklor Akademi Dergisi Baş Editörü / Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Jovanka Denkova (Makedonya İştip Goce Delcev Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Abdullah Arslan (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Prof. Dr. Mahmut Çelik (Makedonya İştip Goce Delcev Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehdi Hejvanî (İran, Azad-i İslami Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan (Bahçeşehir Üni. İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü) 

Prof. Dr. Peyami Çelikcan (İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı)  

Prof. Dr. Senem Ayşe Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı)  

Prof. Dr. Serap Buyurgan (Başkent Üni. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi) 

Prof. Dr. Serdar Öztürk (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi) 

Prof. Dr. Suat Ungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi) 

Doç. Dr. Atıf Akgün (Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü)
Doç. Dr. Aygün Bağırlı (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizamî Gencevî Edebiyat Enstitüsü)
Doç. Dr. Bilal Yorulmaz (Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi) 

Doç. Dr. Çeyiz Makal Fairclough (Beykoz Üni. Sanat ve Tasarım Fak. Dijital Oyun Tasarımı Bl. Bşk.)  

Doç. Dr. Çilem Tuba Doğan (Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi)  

Doç. Dr. Erhan Solmaz (Uşak Üniversitesi) 

Doç. Dr. Funda Masdar (Bitlis Eren Üni. Güzel San. Fak. RTS Bölüm Başkanı) 

Doç. Dr. Gönül Cengiz (Gaziantep Üni. Güzel Sanatlar Fak. Radyo, TV ve Sinema Böl. Bşk.) 

Doç. Dr. Kemal Cem Baykal (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi) 

Doç. Dr. Mustafa Said Kıymaz (Adıyaman Üniversitesi)
Doç. Dr. Neslihan Karakuş (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Oğuzhan Yılmaz (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Doç. Dr. Onur Önürmen (Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi)  

Doç. Dr. Raşit Koç (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç. Dr. Serkan Biçer  (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)  

Doç. Dr. Sibel Turhan Tuna (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Doç. Dr. Soner Sağlam (Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi) 

Doç. Dr. Şenay Alsan (İst. Topkapı Üni. GSTM Fak. Çizgi Film ve Animasyon Böl. Bşk.) 

Doç. Dr. Tahir Zorkul (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç. Dr. Yasin Mahmut Yakar (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Akyüz Öztokmak (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Yolasığmazoğlu (Giresun Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Abalı (Iğdır Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ergen (İstinye Üni. Güzel Sanatlar Fak. Dijital Oyun Tasarımı Böl. Bşk.) 

Dr. Öğr. Üyesi Kevser Tozduman Yaralı (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Selen Çalık Bedir (Beykoz Üni. STF Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı) 

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Altundağ (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Şakire Balıkçı (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Yakup Ömeroğlu (Avrasya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
Dr. Özgür İpek (Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi) 

Öğr. Gör. Rıza Oylum (Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi) 

Ali Hakkoymaz (Şair-Yazar)
Bestami Yazgan (Şair-Yazar)
Emine Usein (Kırım/Ukrayna Yazarlar Birliği)
Erdoğan Ergin (Eğitimci, Yazar)
Gülay Sormageç (Şair, Yazar) 

Mehmet Akpınar (Eğitimci, Yazar)
Nevin Nesrin Soysal (Yazar, Besteci)
Nuran Turan (Yazar) 

Seher Keçe Türker (Eğitimci Yazar)
Vural Eyikan (Yazar) 

Yayın Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 14:00
YORUM EKLE

banner19

banner36