banner17

3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi

3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, "Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler" temasıyla 26-28 Ekim 2018'de Strazbourg / Fransa'da düzenlenecek.

3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi

3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, "Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler" temasıyla 26-28 Ekim 2018'de Strazbourg / Fransa'da düzenlenecek.

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 1 Ağustos 2018.

Kongre Temaları

• Kentsel sürdürülebilirlik ve yerel yönetimler
• Sürdürülebilir katılımcılık ve yönetim
• Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik
• Sürdürülebilir kent planlaması
• Planlamada sürdürülebilirliğin yasal ve yönetsel boyutları
• Sürdürülebilir mimarlık
• Sürdürülebilir peyzaj planlaması
• Sürdürülebilir kentsel dönüşüm
• Tarihi alanlarda sürdürülebilir koruma
• Sürdürülebilirlik ve akıllı şehirler
• Planlamada akıllı ve yeşil teknolojiler
• Kentsel kalkınma ve sürdürülebilirlik
• Kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik
• Metropoliten alanlarda sürdürülebilirlik
• Kentsel ve çevresel haklar
• Sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik
• Sürdürülebilir kentler ve ölçülebilirliği
• Sürdürülebilir yerleşme tasarımı ve akıllı binaların yansımaları
• Sürdürülebilir ulaşım ve lojistik
• Kent içi ulaşımda sürdürülebilirlik ve toplu taşıma
• Kentlerde sürdürülebilir enerji kullanımı ve yönetimi
• Katı atık yönetimi
• Sürdürülebilir teknik altyapı planlaması
• Yeşil Ekonomi ve kentsel sürdürülebilirlik
• Bilişim teknolojileri ve sürdürülebilirlik
• Çevresel etki yönetimi ve akıllı yer seçimi

Detaylı bilgi: http://kentarastirmalari.org/icus2018/

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2018, 10:55
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner20